SOS-barnebyer advarer mot velferdsstat på vippepunktet

SOS-barnebyer mener regjeringen svikter barn i lavinntektsfamilier og ber regjeringen lage en helt ny sosialpolitikk for å berge en velferdsstat på vippepunktet.

Gutt med blondt kort hår og mønstret hettejakke sitter ved et bord og tegner med en tusj. Illustrasjonsfoto: Katerina Ilievska

– Vi står nå overfor en generasjon barn og unge der flere vokser opp uten de samme mulighetene som andre. Dårligere økonomi gir en dominoeffekt i form av mer omsorgssvikt, flere som faller ut av skolen og inn i rusmiljø og kriminalomsorgen. Dette er kritisk: For barna, familiene og samfunnet vårt, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer. 

Onsdag 3. mai publiserte SSB sin levekårsundersøkelse som viser at

  • Mer enn 1 av 5 nordmenn over 16 år nå ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift. For de med lavest inntekt, gjelder det hele 40 prosent.
  • Halvparten av oss sliter med å dekke bokostnader.
  • Mer enn 10 prosent har ikke råd til å la barn delta i regelmessige fritidsaktiviteter. 
  • Stadig flere har utfordringer med å holde huset varmt og prioritere tannlege.   

De følger i kjølvannet av flere rapporter som viser hvordan forskjellene i Norge øker:  

I februar pekte FAFO-rapporten «Veldedighet i velferdsstaten» på hvordan nye grupper nå er avhengige av veldedighet som supplement til offentlige ytelser. I mars dokumenterte en rapport laget av NTNU for Helse- og omsorgsdepartementet at vi får stadig flere fattige i Norge. Spesielt ble det advart mot at stadig flere barn vokser opp i fattigdom.

Gir mer omsorgssvikt 

SOS-barnebyer mener ingen med makt kan late som de ikke skjønner konsekvensene av det som nå skjer: 

To krav  

SOS-barnebyer mener regjeringen må følge opp med konkret handling:  

  • En ny og målrettet sosialpolitikk som øker ytelsene til de som trenger det mest, og løser familienes utfordringer med å la alle barn delta på fritidsaktiviteter.  
  • En oppfølging av oppvekstreformen i form av faktisk innhold og finansiering.

– En regjering som lar de minste ved bordet miste den tryggheten velferdsstaten vår skulle bli målt på, risikerer ikke bare å være moralsk konkurs – men driver videre på regningen til våre aller mest utsatte barn og unge, sier Sissel Aarak, generalsekretær SOS-barnebyer.