Siste nytt fra Ngabu våren 2022

I Ngabu jobber vi for barn og unge uten familie, eller som står i fare for å miste omsorgen fra familien sin.

En gruppe mennesker mottar sekker med mais. Foto: SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er engasjert i fire områder i Malawi: Blantyre, Ngabu, Lilongwe og Mzuzu. For tiden er det i Malawi 7 873 barn og unge som får støtte gjennom SOS-barnebyers ulike tiltak. Hovedmålgruppen er barn og unge uten familie eller som står i fare for å omsorg fra familien sin. Familier hvor eldre søsken, besteforeldre eller annen nær familie har forsørger- og omsorgsansvar, og familier hvor med barn eller voksne har nedsatt funksjonsevne, har særlig stor risiko for å bryte sammen, og er en viktig prioritet. 

Overordnet mål for SOS-barnebyers program for å styrke familier i Malawi:

Å gi barn og unge uten foreldre eller som står i fare for å miste foreldrene sine like sjanser som andre barn til et godt liv. Familieprogrammet har i 2021 gjennomført aktiviteter innenfor fire områder: 

 • Styrke familier for å gjøre dem bedre i stand til å gi omsorg og beskyttelse til barna sine (økonomi, god foreldreveiledning, helsehjelp, trygge boliger etc). 
 • Opplæring om reproduktiv helse, rettigheter og tilgang til helsehjelp.  
 • Samarbeid med myndighetene om å prioritere implementeringen av FNs retningslinjer om alternativ omsorg for barn. 
 •  Styrke kapasiteten til lokale organisasjoner (såkalte Community Based Organisations) som SOS-barnebyer samarbeider med. 

Store utfordringer  

I slutten av januar 2022 forårsaket orkanen Ana og påfølgende flom store ødeleggelser i sørlige Malawi, både på boliger, avlinger, infrastruktur og vannkilder. Nesten 1 000 000 mennesker har hatt behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Tilgang til mat, rent vann, husly og helsetjenester har vært i fokus første tiden etter flommen. Totalt ble 221 127 husstander i 19 distrikt rammet, 46 mennesker er bekreftet døde og 18 personer er fortsatt savnet. Mange søkte tilflukt i skolebygg og offentlige bygninger, noe som gjorde at undervisningen ble satt på vent for mange barn. Til sammen 178 leirer er nå etablert, og huser 190 429 husholdninger. 

For å nå raskt ut med livsnødvendig humanitær hjelp, omdisponerte SOS-barnebyer i Malawi egne midler, i påvente av overføringer fra SOS-barnebyer i Norge og det internasjonale nødhjelpsfondet. 522 husstander, med til sammen 2 045 barn, har fått mat og matolje samt nødvendig matlagings- og kjøkkenutstyr. Siden husene i selve barnebyen ikke ble skadet, kunne familier som måtte flykte fra hjemmene sine, innkvarteres der mens boligene ble reparert.  

Et sted å starte fra 

Alizinet og de seks barna hennes mistet alt de eide i flommen. Huset ble ødelagt og de måtte søke tilflukt i en av leirene som ble etablert. Hun er en av de mange som nå har fått mat og nødvendig utstyr til matlaging. Familien har nå flyttet hjem igjen for å gjenoppbygge huset og livsgrunnlaget.

Det har vært veldig krevende. Men jeg føler meg lettet og rolig nå som jeg i hvert fall har mat og kjøkkenutstyr. Det er et sted å starte fra. Uten dette hadde jeg ikke hatt noe i det hele tatt.

Alizinet M’bobo, en mor til seks barn, bærer nødhjelpsforsyningene sine på hodet.
Alizinet på vei tilbake til barna med nødhjelpsforsyninger.

Må bli i stand til å takle klimakrisen

SOS-barnebyer i Malawi er bevisst på at humanitær støtte ikke er en langsiktig løsning på de tilbakevendende klimarelaterte katastrofene, som fortsetter å øke i frekvens og intensitet i Malawi. Med den globale klimakrisen er større innsats innenfor beredskap og kapasitetsbygging påkrevd for å sikre at mennesker over hele landet er bedre i stand til å håndtere konsekvensene av klimaendringen. Dette i tillegg til arbeidet for å redusere fattigdom og ulikhet, er fremhevet i landets nasjonale strategi.

For den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina, men blant annet økte priser på olje, gass, gjødsel og ulike matvarer, har rammet Malawi hardt. Den nødhjelpen som er satt inn i Malawi nå, inkluderer aktiviteter som også vil bidra til å motvirke konsekvensene av denne krisen. 

Status SOS-barnebyers programmer i Ngabu  

Antall barn og unge i familieprogrammet er 1 737. Nødhjelpsinnsatsen til SOS-barnebyer i Ngabu, har nådd ut til 2159 mennesker. Antall barn i Odd Fellow barnebyen i Ngabu er 114 (65 jenter og 49 gutter). 

Familieprogrammet i Ngabu 

SOS-barnebyer har et svært godt samarbeid med myndighetene og lokale organisasjoner, noe som gjør at enda flere barn og familier får en bedre hverdag.   

 • Flere omsorgspersoner er nå i stand til å forsørge familien sin, og mange familier kan fases ut av programmet fordi de klarer seg selv.  
 • Bedre resultater på skolen for mange av barna som er med i familieprogrammet. 
 • Barn med funksjonshemming får nødvendig utstyr og skolegang.  

Tiltak for å styrke familiers evne til å gi barna god omsorg i Ngabu i 2021:  

 • 406 omsorgsprsoner har deltatt på kurs i foredreveiledning. Disse øktene fokuserer på barneoppdragelse uten fysisk eller psykisk avstraffelse, god ernæring, involvering av barna i beslutningstaking, forståelse av barns atferd og betydningen av foreldrenes engasjement i barnas skolegang. I tillegg til gruppetimer, får foreldrene også tilbud og individuell rådgivning og hjemmebesøk.
 • Kapasitestbygging og styrking av fire lokale organisasjoner. 
 • 59 omsorgspersoner fikk yrkesopplæring for å øke inntektene slik at de kan dekke barnas grunnleggende behov. 
 • 14 familier med aleneforsørger eller hvor søsken har omsorgsansvar fikk ny bolig med lavkosthus.
 • 123 barn og unge fikk stipend slik at de kan fortsette utdanningen. 
 • Det ble bygget fire doble handikaptoaletter på to barneskoler. 
 • I samarbeid med distriktets sosialkontorer fikk foreldreforeninger, skoleledelsesutvalg, mødregrupper og lærere opplæring i barnevern, med fokus på å øke rapporteringen fra skolen og forbedre innsatsen. 

Utfordringer våren 2022

 • Pandemi og naturkatastrofer har påvirket videreutviklingen av familieprogrammet.   
 • Det er mange flere barn enn det SOS- barnebyer har kapasitet til å hjelpe, som har behov for å bli tatt inn i familieprogrammet, antallet har økt det siste halvåret.   
 • Stor prisøkning på gjødsel, drivstoff, frø, mat og andre essensielle varer på grunn av krigen i Ukraina, gjør at antallet familier og barn som trenger støtte øker.  

En god oppvekst gir ringvirkninger 

Monica vokste opp i en fosterfamilie i SOS-barnebyen i Mzuzu. Nå jobber hun med familier i lokalsamfunnet for SOS-barnebyen i Ngabu.
 

Fem kvinner fra lokalsamfunnet får opplæring i symaskin. Monica står ved siden av. Hun har mørkt kort hår rosa jakke og farget skjørt. Foto: SOS-barnebyer
Monica til høyre i bildet.

Det er en veldig meningsfull jobb for meg. Jeg ville aldri vært den jeg er eller der jeg er i dag, uten oppveksten min i barnebyen. Og for meg oppleves dette som en mulighet til å gi noe tilbake til samfunnet og til barn og familier som trenger våre tiltak.  

Hun var sju år da hun kom til barnebyen og fosterfamilien sin. 

Det var veldig godt å få lov til å vokse opp i en familie. Jeg hadde også mange venner i de andre familiene, og vi knyttet varige bånd som har resultert i at vennskapet er like sterkt i dag, selv om vi er voksne. 

Vi har nå snart 100 samfunnsbyggere til familieprogrammet i Ngabu, men det er behov for mange flere så alle oppfordres til å spre muligheten.