Samfunnets beste investering

SOS-barnebyers årsrapport

I 2022 nådde vi fram til over 2,5 millioner barn, unge og familier. Det hadde vi ikke klart uten gode og langsiktige samarbeidspartnere.

Jente på fem år med brun hijab, smiler strålende. Foto: On Screen Productions Kevin Ouma

2022 var året der det vanskeligere å vokse opp. Et rekordhøyt antall væpnede konflikter, klimaendringer med mer hyppige naturkatastrofer, matvaremangel, hyperinflasjon og etterdønningene etter pandemien gjør at flere barn er blitt eller risikerer å bli alene.

For SOS-barnebyer er det viktigere enn noen gang å gi familier mulighet til å skape gode liv, og ikke minst ruste dem til å tåle det uforutsette.

Banner med teksten: I 2022 var det totalt 2 548 400 barn, unge og voksne som fikk støtte gjennom arbeidet vårt.

I 2022 var det totalt 2 548 400 barn, unge og voksne som fikk støtte gjennom arbeidet vårt.

Forebygging gjør at vi når flere barn

Der vi tradisjonelt har vært mest kjent for våre barnebyer, jobber vi nå stadig mer forebyggende med å styrke lokalsamfunn og familier så de skal bli i bedre stand til å gi barna den omsorgen de trenger og har krav på.

For de aller fleste barna, er det en bedre løsning. Der det likevel ikke går, vil vi fortsatt tilby alternativ, familiebasert omsorg.

Denne dreiningen fra barneby til forebygging gjør også at vi kan nå langt flere barn. Og det trengs.

Det viktigste vi i SOS-barnebyer gjør for å hjelpe flest mulig barn, er derfor å styrke familier og lokalsamfunn – vi gir familier mulighet til å skape gode hverdager og også mulighet til å takle kriser.

SOS-barnebyers viktige strategiarbeid frem mot 2030 har fokusert på nettopp dette: forebyggende programarbeid som vever det langsiktige sammen med det akutte. En slags tretrinns rakket: Vi er godt kjente i lokalsamfunnene hvor vi jobber, og hjelper familier på vei til å bli selvstendige og robuste. Les mer om dette arbeidet i vår siste årsrapport – Samfunnet beste investering: Pengene strekker lenger.

Ei jente med lyst, krøllet hår i en hestehale og grønn genser, smiler og klemmer moren sin. Foto: Katerina Ilievska

Vi var der, vi er der, vi blir der

Vi nådde over én million mennesker gjennom nødhjelpsprogrammene våre i 2022. Det er et veldig høyt tall, og sier noe om hvor viktig det er at vi klarer å se de ulike delene av arbeidet vårt i sammenheng. Det humanitære henger tett sammen med det langsiktige, og begge deler skal i teorien være en del av en sirkel der aktivitetene i alle fasene styrker hverandre.

Dette arbeidet hadde vi ikke klart uten næringslivspartnere som ikke bare støtter det langsiktige arbeidet vårt, men som også kaster seg rundt og handler når en alvorlig krise oppstår. Les mer om hva Daniel Siraj, konsernsjef i OBOS, klarte den dagen krigen i Ukraina startet.

Partnerskap skaper endring

Det smarteste vi kan gjøre, er å styrke den familien de allerede har. Ved å gjøre dette og jobbe forebyggende i lokalsamfunn, sørger vi for at enda flere barn enn tidligere får hjelp. Strategiendringen om å jobbe forebyggende ser vi nå tydelige resultater av. Pengene strekker lenger. Heimstadens visjon er å sørge for det de kaller Friendly Homes for så mange som mulig. Det går hånd i hånd med SOS-barnebyers arbeid for å sikre at alle barn kan vokse opp i et trygt hjem. Les mer om dette samarbeidet, som også bidrar til arbeidet med forretningsutvikling og innovasjon innad i SOS-barnebyer.

Last ned Årsrapporten 2022 som en pdf.