Russland blir suspendert

SOS-barnebyers internasjonale senat har vedtatt å suspendere SOS-barnebyer i Russland. Årsaken er brudd på retningslinjer og prinsipper som skal sikre nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.

En gangsti. Illustrasjonsfoto: SOS-barnebyer

SOS-barnebyers internasjonale senat har tidligere vedtatt å fryse all internasjonale midler til SOS-barnebyer i Russland, fordi flere programmer i landet blir brukt politisk og i propagandaøyemed.

Tiltak i tråd med humanitær lov

Den seneste tiden har det kommet flere rapporter om ulovlig deportasjon av ukrainske barn til Russland. 13 barn fra Ukraina bor nå i boliger eid av SOS-barnebyer og blir fulgt opp med psykologisk støtte av organisasjonens ansatte. Barna er plassert i fosterhjem av russiske myndigheter og fosterforeldrene er ikke ansatt i SOS-barnebyer.

Deportasjon av barn til et annet land, ulovlig adopsjon og endring av statsborgerskap, er i strid med internasjonal humanitær lov. SOS-barnebyer skal ivareta barn på alle sider av en konflikt. Det er svært komplisert og krever at vi følger det humanitære prinsipp som betyr at vi skal gjøre alt vi kan for å beskytte de barna som trenger det, i tråd med grunnleggende menneskerettigheter og behov.

En uavhengig evaluering har konkludert med at SOS-barnebyer i Russlands støtte til de ukrainske barna er i tråd med internasjonal humanitær lov. Både FN, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og EU er tydelige på behovet for å yte humanitær bistand til barna som har blitt deportert til Russland.  

SOS-barnebyer har mye erfaring med å søke etter familier for gjenforening av barn, og vi er kjent med at det er gjort oppsporingsarbeid også i disse sakene. SOS-barnebyer i Ukraina jobber også direkte for å unngå deportering, blant annet ved å finne og gjenforene barn på institusjoner med familien sin både i Ukraina, Russland og andre naboland.

Bryter med retningslinjer

Selv om det ikke er noen indikasjoner på at SOS-barnebyer i Russland har vært involvert i deportasjonen av barn fra Ukraina, strider det imot SOS-barnebyers internasjonale prinsipper og retningslinjer å bli brukt i politisk øyemed og i propaganda. Bruk av programmer, ansatte eller barn truer integriteten til arbeidet og muligheten til å opprettholde de humanitære prinsippene om nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.  

SOS-barnebyer i Russland har også nylig mottatt statlig støtte for tiltak for barn og familier fra Ukraina som nå er i Russland. Det internasjonale senatet mener det er svært problematisk at SOS-barnebyer i Russland samarbeider med et statlig barnevern som er beskyldt for massive brudd på barns rettigheter i forbindelse med deportasjon av ukrainske barn til Russland.  

Må ta grep

Suspensjonen er midlertidig, og har til hensikt å sikre at SOS-barnebyer i Russland tar de nødvendige grepene som trengs for at organisasjonens virke er i henhold til SOS-barnebyers internasjonale prinsipper og retningslinjer. 
 
SOS-barnebyer i Russland er i stor grad selvfinansiert og har foreløpig reserver til å dekke tap av faddermidler. SOS-barnebyer i Norge besluttet allerede i november å fryse faddermidler til Russland.