Ny rapport bekrefter tidligere varslede saker og forbedringer

På oppdrag fra SOS-barnebyer internasjonalt har en uavhengig ekspertkommisjonen gått gjennom tidligere omtalte saker der det er begått urett mot barn og unge, og evaluert de mange forbedringstiltakene som er igangsatt siden 2021.

Bilde av en blå himmel med skyer. Foto: Pexels

 – Denne rapporten viser at det var riktig av SOS-barnebyer å ta det oppgjøret vi gjorde for to år siden. Og selv om det er like trist å lese om den uretten som er begått mot barn og unge i vår omsorg, får vi en bekreftelse på at vi som internasjonal organisasjon er på et betydelig bedre sted i dag enn det vi var i 2021, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Har gått gjennom tidligere omtalte saker

SOS-barnebyer i Norge var ett av åtte medlemsland som tok initiativ til rapporten Duty to act. En uavhengig rapport som i 2021 avdekket at flere tidligere varslingssaker i SOS-barnebyers programmer internasjonalt, ikke hadde blitt håndtert i henhold til våre retningslinjer. Sakene omhandlet overgrep, vold og korrupsjon, primært på 80- og 90-tallet.   

Disse funnene delte vi først med alle våre faddere, partnere og norske myndigheter, og deretter gjennom større intervjuer med Klassekampen, NRK Dagsrevyen og en rekke andre medier.  

På bakgrunn av rapporten vedtok SOS-barnebyers internasjonale senat en 24-punkts handlingsplan. Ett av punktene var opprettelsen av en uavhengig ekspertkommisjon (Independent Special Commisison, ISC). Kommisjonens mandat var gjennomgå sakene fra de to rapportene fra 2021, komme med anbefalinger for å bedre styresett og barns sikkerhet, samt evaluere fremskrittene i handlingsplanen. 

Absolutt krav om straffeforfølging

Rapporten ble offentliggjort i dag og kan leses i sin helhet på SOS-barnebyers internasjonale sider. Her gir kommisjonen SOS-barnebyer anerkjennelse for arbeidet som er gjort de siste årene. De bekrefter også at vi er godt i rute med de viktigste forbedringstiltakene og viser hvor det må settes større fart. Det pekes også på at det de siste par årene har vært en stor utskiftning i lederposisjoner.

På bakgrunn av gjennomgangen vedtok det internasjonale senatet denne uka en plan for hvordan dette nå skal bli tatt videre. Det inkluderer blant annet samarbeid med påtalemyndigheter i de ulike jurisdiksjonene hvor mulige lovbrudd har skjedd, fortsette reformene av måten føderasjonen er styrt på og sikre en bedre balanse mellom internasjonalt kontor, regioner og medlemsland.

– Det har vært et absolutt krav fra SOS-barnebyer Norge at de som har begått urett, skal bli stilt til ansvar – også rettslig der det er grunnlag for det. I tillegg vil vi fortsette med å jobbe for at flere beslutninger flyttes til de som er nærmest problemene vi skal løse. Vi har kommet et godt stykke på vei, men skal på ingen måte gi oss her, sier Sissel Aarak.