Når mange til tross for tøffe arbeidsforhold

Å måtte rømme ned i bomberom stopper ikke SOS-barnebyers medarbeidere i Ukraina fra å gjøre alt de kan for barna.

En kvinnelig SOS-barnebyers medarbeider med blå t-skjorte med logo og mørkeblondt har, sitter ved et bord sammen med ei jente med lys lilla t-skjorte, blondt hår  hestehale og briller. Foto: Borysova Kseniia

Hvordan har du det? Jeg har det bra, missilet landet 750 unna.

SOS-barnebyers medarbeider fra bomberommet i kjelleren i bygget der hun jobber.

Rett etterpå var alle barna, som får oppfølging på omsorgssenteret, og ansatte tilbake i lokalene noen etasjer høyere opp.  

Dette er hverdagen til mange av medarbeiderne våre i Ukraina som gjør en formidabel innsats for at barn, unge og familiene deres, rammet av de grusomme krigshandlingene, skal få et bedre liv. De som har måttet flykte fra alt de eier, hjem, venner, slektninger, skole, og de som har mistet sine nærmeste. I tillegg gjorde flommen i juni, i Kherson-regionen, en allerede utfordrende situasjon enda verre for de som bor der.

Over 100 000 barn, unge og familiene deres har fått oppfølging og støtte første halvår i 2023.

Vi har aldri jobbet med et slikt omfang av tragedier som rammer barn!

Darya Kasyanova, programsjef i SOS-barnebyer

Se filmen der Darya Kasyanova forteller:

Akutt og langsiktig støtte

Det kan være vanskelig å fatte hva barn og unge, og foreldrene deres har opplevd. Mange har store utfordringer psykisk og trenger profesjonell hjelp. 20 000 barn og unge har hittil i år fått traumebehandling, både akuttbehandling fra mobile team, og langsiktig oppfølging i omsorgssentrene våre.

Lek er en av aktivitetene for å bearbeide traumer. Jente står med hender og føtter på et klede som er fullt av fargerike fot- og håndavtrykk. Foto: Borysova Kseniia
Lek er en viktig for for at barna skal kunne bearbeide vonde opplevelser.

Følelsen av trygghet

SOS-barnebyer i Ukraina driver 30 såkalte barnevennlige sentre der barna kan leke, treffe andre og oppleve en tilnærmet normal hverdag, og bearbeide de vonde opplevelsene. Der skal barn og unge føle at de er trygge. De kan velge mellom mange forskjellige aktiviteter tilpasset alderen deres: Brettspill, bordtennis, quiz, kunst, karaoke og lesing. Og barna som har måttet flykte fra vennene sine, får muligheten til å treffe nye. 

Vi drømmer om et roligere liv med vanlige bekymringer.

Kseniia, internt fordrevet flyktning i Ukraina.

Målet er også å legge til rette for smidig og rask tilpasning for internt fordrevne familier ved å fremme kulturell integrasjon, informasjonsdeling, opplæring, kompetanseutvikling, positiv sosialisering blant barn og jevnaldrende.

Arbeidet for barna og unge som er rammet av krigshandlingene:

  • Mange barn har mistet foreldrene eller andre omsorgspersoner og er helt alene. Vi jobber for å øke antall fosterhjem, slik at barna får nærhet og omsorg.
  • For at barn som er skadet i krigshandlingene skal få medisinsk behandling og rehabilitering, støtter vi familiene økonomisk.
  • De internt fordrevne flyktningene som har vanskeligheter med å få seg en jobb får tilbud om yrkes- og inntektsbringende opplæring, slik at de kan gi barna det alle trenger: mat, klær, tak over hodet og skole.
  • Å bidra til at barnefamilier blir evakuert fra de hardest rammete områdene, tilby dem et midlertidig tilfluktsted og dele ut nødhjelpspakker er fortsatt en viktig del av arbeidet vårt.
  • Vi jobber tett med andre organisasjoner som er etablert i områdene der vi ikke har medarbeidere, dette gjør at vi kan nå ut til enda flere barn, unge og familiene derses.

Mistet alt de eide i krigshandlingene

Kseniia, med langt blondt hår og småblomstrete kjole, står bak mannen og holder rundt ham, han er kortklipt og har rutete skjorte. I armene har han datteren deres på ca. fem år. hun har blondt hår og mørk kjole. Foto: Katerina Ptakha
Kseniia, mannen og datteren måtte flykte fra alt og må starte et nytt liv en en fremmed by.

En av familiene som har fått god hjelp er er Kseniia, mannen og datteren. De måtte flykte fra byen Sievierodonetsk da denne ble utsatt for massiv beskytning, og mistet alt de eide. De har fått god støtte fra medarbeiderne våre i Lviv, både ting de trenger i hverdagen og oppfølging psykososialt. I tillegg har datteren vår fått tilbud om barnehageplass. På spørsmålet om hva de drømmer var svaret: 

«Vi drømmer om et roligere liv med vanlige bekymringer.»