En medarbeider fra SOS-barnebyer med mørkt hår i hestehale, lyseblå genser, jeans og beite vest med SOS-barnebyers logo på ryggen sitter på gulvet med ryggen til og leker med en liten gutt med mørkt hår og mørk genser. Bildet er fra ett av SOS-barnebyers sosialsentre i Ukraina. Foto: Katerina Ilievska

Europa

Krig og konflikt, fattigdom og arbeidsledighet er noen av de største utfordringene barn i Europa vokser opp med i dag. Dette fører til 3

blant annet: underernæring, omsorgssvikt, utenforskap, traumer og psykiske utfordringer.

SOS-barnebyer er til stede i 35 europeiske land og jobber for at flere barn vokser opp i trygge omgivelser, i sine lokalsamfunn og aller helst i sin egen familie. Vi kjemper for barnas rett til omsorg, skolegang og til å bestemme over kroppen sin.

I 2023 nådde vi 512 900:

  • 279 800 barn og voksne har fått støtte gjennom nødhjelpsarbeidet.
  • 138 600 barn, unge og familier gjennom vårt forebyggende arbeid.
  • 13 400 barn bor i SOS-familier og fosterfamilier eller er en del av ungdomsprogrammet vårt.

Hvordan vi jobber i Europa

SOS-barnebyer er til stede i 35 europeiske land og sørger for at flere barn vokser opp i trygge omgivelser, i sine lokalsamfunn og aller helst i sin egen familie. Vi kjemper for barnas rett til omsorg, skolegang og til å bestemme over kroppen sin.

Vi støtter familier som er i en kritisk vanskelig livssituasjon, der det er fare for at barna ellers blir alene. Tiltakene tilpasser vi den enkelte familien, behovene de har og konteksten de lever i. Og vi er der for dem over tid, til de kan greie seg selv og barna får den trygge oppveksten de trenger og har krav på.

Familier som lever i fattigdom kan holde sammen og gi barna god omsorg med hjelp av våre fysiske og psykiske helsetilbud, sosialsentre, jobbkurs, foreldreveiledninger, støtte til grunnleggende mat- og skoleutgifter. Familier som lever med krig får tett oppfølging av mobile sosialarbeidere og tilgang til basisvarer, barna får tilrettelagt skoleundervisning og trygge fritidsarenaer. Barn og familier som har flyktet fra krig og kriser, får psykososialhjelp til å håndtere traumene, oppfølging av sosialarbeidere og støtteordninger som gjør det mulig for dem å få en stabil hverdag.

I 35 europeiske land har vi etablert:

  • 113 barnebyer
  • 201 ungdomsprogrammer
  • 167 familiestyrkningsprogrammer
  • 56 barnehager, skoler og yrkesopplæringssentre
  • 84 sosialsentre
  • 6 nødhjelpsprogrammer