En medarbeider fra SOS-barnebyer sitter og snakker med en mor med to barn utenfor teltet i nødhjelpsleiren. Medarbeideren har blå caps, brun skjorte og blå vest med SOS-barnebyers logo. Moren har rød og hvit hijab og blmstrete kjole, barna har t-skjorte og shorts. Foto: Vincent Tremeau

Afrika

Fattigdom, manglende helsetilbud, klimaendringer, krig og konflikt, er noen av de største utfordringene barn i Afrika vokser opp med i dag. Dette fører til sult, sykdom, arbeidsledighet, barnearbeid, hjemløshet og familievold- og separasjon.

SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid sørger for at flere barn i Afrika vokser opp i trygge omgivelser, i sitt lokalsamfunn og aller helst i sin egen familie. Vi jobber for barns rett til omsorg og skole, og til å bestemme over sin egen kropp.

I 2023 nådde vi 2 029 900:

  • 239 900 barn, unge og omsorgspersonene deres gjennom vårt forebyggende arbeid.
  • 24 000 barn bor i SOS-familier og fosterfamilier eller er en del av ungdomsprogrammet vårt.
  • 944 400 har fått støtte gjennom nødhjelpsarbeidet.

Hvordan vi jobber i Afrika:

Vi er til stede i mange lokalsamfunn for å sikre akutt hjelp idet krisen rammer og vi samarbeider med lokale aktører om langsiktige løsninger som gir barn en bærekraftig fremtid. Blant annet gjennom utdanning, helsetilbud, jobbmuligheter, sosialhjelp, opplysningsarbeid og familiestøtte.

Vi støtter familier som er i en kritisk vanskelig livssituasjon, der det er fare for at barna ellers blir alene. Tiltakene tilpasser vi den enkelte familien, behovene de har og konteksten de lever i. Og vi er der for dem over tid, til de kan greie seg selv og barna får den trygge oppveksten de trenger og har krav på.

I Somalia jobber vi blant annet med klimasmarte løsninger slik at avlinger kan overleve ekstremvær. I Etiopia har vi prosjekter for barn som lever på gata, i Ghana kjemper vi mot barnearbeid, i Sudan tar vi vare på barn og familier som flykter fra krig og uro. I alle landene jobber med utfordringer knyttet til barneekteskap og menneskehandel.

 I 47 afrikanske land har vi etablert:

  • 148 SOS-barnebyer
  • 140 ungdomsprogrammer
  • 180 program som jobber forebyggende med familier
  • 243 barnehager, skoler og yrkesopplæringssentre
  • 39 sosialsentre
  • 52 medisinske sentre/sykehus
  • 11 nødhjelpsprogram