Krevende hverdag for krigsrammede barn i Ukraina

SOS-barnebyer øker innsatsen i Ukraina, og tilrettelegger for krevende evakuering av barn som har blitt separert fra foreldrene sine i de okkuperte områdene. I tillegg etableres tiltak for langsiktig oppfølging av barn som er skadet i krigen.

Dagne Hordvei, i gul vest, er nødhjelpskoordinator i SOS-barnebyer Norge. Hun bistod Ukrainske kollegaer i det utfordrende arbeidet. Foto: Katerina Ilievska

— FN anslår at 3,3 millioner barn nå er uten skolegang i Ukraina, 2,2 millioner barn trenger husly, mat og vann. Så behovene er enorme og vi trenger all den hjelp og støtte vi kan få, sier leder for SOS-barnebyer i Ukraina Serhii Lukashov.

Utvider innsatsen

SOS-barnebyer i Ukraina fortsetter arbeidet og utvider innsatsen. Tre nye dagsentre er åpnet i Uzhgorod, Chernihiv og Dnipro, nye mobile enheter for psykososial støtte har blitt etablert og kontantstøtte deles ut til fosterfamilier i fem ulike regioner.

Behovene er enorme og vi trenger all den hjelp og støtte vi kan få,

Serhii Lukashov, leder for SOS-barnebyer i Ukraina


Dagsentrene tilbyr aktiviteter for barn, støttegrupper, psykososial oppfølging både individuelt og gruppevis, tilgang til mat, medisiner og nødvendige basisvarer og henvisninger til andre organisasjoner og instanser for dem som trenger det.

Tre jenter siter på knærne med ryggen til kamera og snakker med en sosialarbeider fra SOS-barnebyer. foto Alexandra Terr
På dagsenterne får barna leke og treffe andre barn. Illustrasjonsfoto fra et dagsenter for flyktninger i Østerrike.

Evakuering av barn som er separert fra familien

– SOS-barnebyer bidrar også med andre og spesialiserte tiltak for enkelte grupper barn, forklarer Lukhasov.

– Vi har nådd ut til mange med hjelp til evakuering, innkvartering og psykososial oppfølging for eksempel. Noen av de tiltakene vi har igangsatt nå er mye mer sammensatte og kompliserte, blant annet assistanse til å få evakuert barn som har blitt separert fra omsorgspersonene sine i de okkuperte områdene i øst

Krevende oppdrag

Dette er en svært krevende og vanskelig oppgave. Bare det å finne personer som er villige til å ta på seg et sånt oppdrag, er utfordrende.

For å komme inn til de okkuperte delene må de reise gjennom Polen, og de baltiske statene til St. Petersburg og så hele veien til den sørlige delen av Russland og krysse grensen til Ukraina. Der henter de barna for så å gjøre den samme reisen tilbake igjen. forklarer Lukashov.

– I tillegg blir de holdt tilbake ved grensen i dagevis og utsatt for avhør hvor de risikerer å bli utsatt for vold og trusler. Det er ingen enkel oppgave å gjennomføre disse evakueringene, understreker Lukashov.

Et lite barn titter mellom sprinklene i en seng. Illustrasjonsfoto Katerina Iliveska
Illustrasjonsfoto

Stort behov

Behovet for tiltak som sikrer evakuering av barn som er alene, er stort. Det eksakte tallet på barn som har blitt separert fra sine omsorgspersoner i de okkuperte områdene, er usikkert, men det kan være så høyt som 100 000. SOS-barnebyer har så langt vært med å tilrettelegge for 17 slike evakueringer

– Det kan virke lite i den store sammenhengen, og vi vet ikke ennå hvor mange vi kan klare å gjennomføre. Men for hvert enkelt barn er dette avgjørende, så hvert eneste barn som blir gjenforent med sine foreldre er en seier.

Tiltak for skadde barn

SOS-barnebyer etablerer også tiltak for langsiktig oppfølging og medisinsk rehabilitering av barn som har fått fysiske skader som følge av krigshandlinger.

– Antallet er heldigvis forholdsvis lavt, 500 bekreftede tilfeller så langt, men trenger både fysisk og psykososial oppfølging. Ikke bare nå, men i årene fremover. Vi er den enste organisasjonen som har tiltak som kan sikre langsiktig og helhetlig støte og oppfølging til de barna og familiene som trenger det, og vi har blitt bedt om og sagt ja til å ta ansvar for 50 barn og deres familier, avslutter Lukashov

Fakta:

  • 2,2 millioner barn har behov for beskyttelse.
  • 3,3 millioner barn trenger støtte til utdanning.
  • 32 500 personer er en del av SOS-barnebyer Ukrainas program.
  • Seks millioner ukrainere har flyktet til nabolandene. De fleste til Polen, Ungarn, Moldova og Romania.
  • 2147 barn, unge og foreldrene deres får støtte gjennom SOS-barnebyers program i landene de har flyktet til.