Jordskjelv i Nepal

3. november ble Nepal på nytt rammet av et kraftig jordskjelv. Ras og blokkerte veier gjør redningsarbeidet utfordrende.

Hus med ødelagte vegger. Illustrasjonsfoto fra 2018: Deepa Woli

Ingen av barna i SOS-barnebyene i områdene Jajarkot og Vest Rukum er skadet. Noen av barna var på helgebesøk hos sin biologiske familie, men vi har fått kontakt med dem og barna er trygge. Vi har dessverre foreløpig ikke oversikt over alle familiene som får støtte gjennom arbeidet vårt i lokalsamfunnet, men jobber videre med dette.

I nødsituasjoner er barna svært sårbare, men vi har bred erfaring og kompetanse fra arbeidet vårt i forbindelse med jordskjelvkatastrofer,

Ganga B. Gurung, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer Nepal

Det er store ødeleggelser, hus er lagt i ruiner og mange har mistet alt de eier.

— I nødsituasjoner er barna svært sårbare, sier Ganga B. Gurung, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer Nepal. Vi har bred erfaring og kompetanse fra arbeidet vårt i forbindelse med jordskjelvkatastrofer, og kan raskt sette inn nødvendige humanitære tiltak for å hjelpe barn og familier som er berørt. Vi har også et tett samarbeid med andre organisasjoner for å bidra til at enda flere får hjelp.

Slik jobber SOS-barnebyer i en humanitær krise:

  • Tar vare på barna som enten har mistet foreldrene eller har kommet bort fra dem i kaotiske situasjoner. De blir registrert og får et omsorgstilbud i samsvar med internasjonale standarder og nasjonale forskrifter.
  • Nødvendig støtte, beskyttelse og nødhjelp til de mest berørte familiene for å sikre at foreldrene fortsatt kan ta vare på barna sine og unngå at familier blir splittet.
  • Mental helse- og psykososial støtte til barn og omsorgspersoner, for å hjelpe dem med å bearbeide de ekstreme opplevelsene.
  • Midlertidige skoletilbud til barna som nå ikke har noen skole å gå til.
  • Økonomisk støtte til familier og unge som er mest utsatt, slik at de skal klare seg selv.
  • Styrke kapasiteten til lokale partnere som jobber i områder der vi ikke er, slik at de klarer å møte behovene til barna og familiene.