Israel og Palestina: Barna rammes hardest

Vi er alltid på barnas side og jobber for at de skal være trygge, både i Israel og Palestina.

Et rom i ruiner. Illustrasjonsfoto: Loay Al Sawafeery

SOS-barnebyer i Palestina

— Alle barn og ansatte i SOS-barnebyene i Rafah og Betlehem er trygge. Vi har fortløpende kontakt med kollegaene våre i Gaza, for å iverksette nødvendige tiltak. 22 familier som er en del av vårt forebyggende arbeid i Palestina har blitt evakuert. Enten til barnebyen, hvis de befant seg i nærheten av denne, til trygge skoler eller til slektninger, sier Ghada Hirzallah, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer i Palestina.

— Men det er med stor sorg at vi må meddele at en ung person, som var en del av ungdomsprogrammet vårt, ble drept sammen med familien sin, fortsetter Hirzallah.

— Strøm og matforsyninger har blitt blokkert til hele Gaza-stripen, men foreløpig er det nok mat, vann og drivstoff til generatoren i SOS-barnebyen i Rafah, avslutter Ghada Hirzallah.

SOS-barnebyer i Israel

— Vi er ved slutten av en høytid, noe som betyr at mange barn som bor i SOS-fosterfamilier besøker sin biologiske familie, sier Nelly Geva, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer i Israel. — Noen befinner seg i tilfluktsrom, men vi har vært i kontakt med dem for å sjekke at alt er i orden.

— SOS-barnebyer har oppfordret dem til å bli værende hos familien inntil regjerningen har oppdatert sine anbefalinger. Barna som fortsatt er i barnebyene, blir tatt godt vare på av medarbeiderne våre som jobber der, avslutter Geva.

Nødhjelp og humanitær bistand

Bygninger, boligområder, sykehus, skoler og kritisk infrastruktur har blitt fullstendig ødelagt eller skadet i både Palestina og Israel. I mer rurale områder er skadene såpass omfattende at det er vanskelig å nå ut med hjelp til de overlevende.

FN-systemet, nasjonale og internasjonale humanitære organisasjoner har som mål å sette i gang med nødhjelpstiltak så fort sikkerhetssituasjonen tillater det.

SOS-barnebyer Palestina og Israel har sammen med SOS-barnebyers internasjonale sekretariat lagt en foreløpig plan for vårt nødhjelpsarbeid:

  • satt i gang sikkerhetstiltak for å minimere konsekvensene av konflikten i alle sine lokasjoner og program.
  • sikre at alle barn og familier, som er en del av programmene våre, får psykososial oppfølging
  • sørge for at det er mat, vann, drivstoff og andre nødvendige ting for noen uker i barnebyene
  • SOS-barnebyer Palestina oppjusterer igjen sitt fjerntilbud om mental helse støtte, via for eksempel telefon eller internett.

Begge organisasjoner overvåker situasjonen nøye og planlegger å sette i gang ytterligere nødhjelpstiltak i koordinering med andre humanitære organisasjoner og FN systemet.

Fakta:

SOS-barnebyer har jobbet i Israel siden 1977 og gir familiebasert omsorg til barn som enten har mistet foreldrene sine, eller ikke har noen omsorgspersoner som kan ta vare på dem. Vi jobber også forebyggende i lokalsamfunnene slik at barna fortsatt kan vokse opp i egen familie, og støtter unge voksne slik at de kan klare seg selv.

SOS-barnebyer har vært til stede i Palestina siden 1968. Vi jobber for at familier selv skal klare å ta vare på barna sine, og samarbeider også med lokale aktører for å nå flest mulig. I tillegg har vi to barnebyer, i henholdsvis Bethlehem og Rafah, der barna vokser opp med god omsorg i SOS-fosterfamilier. Vi har også støttet familier gjennom nødhjelpsarbeidet i situasjoner der dette har vært nødvendig.