Ingen alene – ny podkast

SOS-barnebyer lanserer egen podkast, hvor kjente og ukjente mennesker deler sine historier og erfaringer om temaer som oppvekst, utenforskap og mental helse.

Lytt til Berat Jusufi, tidligere ungdomskriminell, nå miljøarbeider i NAV, Ghulam Abbas, tidligere gjengleder i B-gjengen, nå ungdomsarbeider, og idrettspresident Zaineb Al-Samari i podkasten Ingen alene med SOS-barnebyer.

En utrygg start på livet, en familie som ikke klarer å gi god nok omsorg, utenforskap og muligheter som går tapt – er blant erfaringene som går igjen hos mange av de barna SOS-barnebyer er til for. Barn som har opplevd at den omsorgen de trenger og faktisk også har rett til, ifølge Barnekonvensjonen, ikke kan tas for gitt.

Hva kan gjøres for at barn ikke skal bli stående alene?

SOS-barnebyer jobber for at flere barn skal få vokse opp i en familie, og aller helst sin egen, i over 130 land i verden – også i Norge. For heller ikke her klarer vi å fange opp og gi et godt nok tilbud til alle barns som opplever omsorgssvikt, utenforskap, dårlig mental helse og tap av skolegang.

Vi inviterte derfor politikere fra Familie- og kulturkomiteén, sammen med to av våre podkastgjester, Berat Jusufi og Ghulam Abbas, til å snakke om nettopp dette. Hva kan vi gjøre for å forebygge at barn faller utenfor og sørge for at ingen barn og unge er alene?

– Vi må bygge trygge rammer rundt familiene. Og vi trenger flere andre fagfolk inn i skolen i tillegg til lærerne – sosiallærere, miljøarbeidere, helsesykepleiere, som kan danne et lag rundt barn, og som barna også møter på andre areaer i nærmiljøet, sier Åse Kristin Ask Bakke (Ap).

— Skolefrafallet skjer på videregående, men grunnlaget for det legges mye tidligere, mener Ghulam Abbas, tidligere gjengleder, nå ungdomsarbeider. — Jeg kan gå fordi en barnehage og se hvilke at barna jeg kommer til å møte i jobben min.

— I Oslo er det stor forskjell på bemanning i barnehagene. Vi har mangel på fagpersonell, og da særlig i flere av de områdene hvor det er størst utfordringer. Det er også store forskjeller mellom kommunene, og hva slags tiltak og støtte de har til barn, unge og familier, her burde flere lære av hverandre, avslutter Abbas.

— Ungdommene sier «jeg har ikke noe håp» – vi må gi dem håp. Og det må være et håp det er mulig å oppnå. Berat Jusufi, tidligere ungdomskriminell, nå miljøarbeider i NAV, vet hva han snakker om.

 — Jeg får høre at jeg ikke må jobbe så mye med hjertet, men når du jobber med ungdommer må du ha med hjertet. Det er frustrerende når foreldre fra en annen kommune tar kontakt med meg og ber om hjelp, og så blir vi møtt av et bastant nei, fordi den kommunen ikke mener at det er riktig tiltak.

— Vi må bli flinkere til å synliggjøre de gode resultatene vi faktisk har på forebygging blant barn og unge, slik at gevinsten av å investere i det blir tydelig, er Grunde Almeland (V) og  Kathy Lie (SV), enige om.

Du kan lytte til hele podkastepisoden med Berat Jusufi her, i tillegg episodene med idrettspresident Zaineb Al-Samarai og tidligere gjengleder i B-gjengen, Ghulam Abbas.

Flere episoder med viktige og spennende stemmer som har et hjerte og engasjement for barn og unge, kommer snart.