Gaza: Avventer evakueringsordre

Ennå har ikke evakueringsordre kommet for det område av Rafah hvor SOS-barnebyer er lokalisert. Arbeidet med å ta vare på barn, støtte internt fordrevne og nå ut med nødhjelp og traumebehandling til barn og familier, fortsetter.

SOS-barnebyer deler ut nødhjelp i Rafah.

Begge grenseovergangene i Rafah er stengt, og ingen nødhjelp kommer inn til Rafah for øyeblikket. Så fort de er åpne igjen vil SOS-barnebyer fortsette arbeidet i gruppen med humanitære partnere som koordinerer innkjøp og logistikk. 
 
SOS-barnebyer er den eneste organisasjonen i Gaza som er spesialister på å ta vare på barn som er alene. I samarbeid med andre organisasjoner lokalt, driver vi også omfattende nødhjelpsarbeid. Mangelen på mat, vann, drivstoff og andre livsnødvendigheter gjør det også svært vanskelig for familier og slekt som til nå har tatt seg av barn som har mistet foreldrene, at det er en reell fare for at barn kan bli overlatt til seg selv.  

I samarbeid med andre organisasjoner lokalt, driver SOS-barnebyer et omfattende nødhjelpsarbeid.
I samarbeid med andre organisasjoner lokalt, driver SOS-barnebyer et omfattende nødhjelpsarbeid.

Evakuering får følger

Det israelske militæret gitt ordre om evakuering av sentrale deler av Rafah. SOS-barnebyers lokasjoner ligger to kilometer utenfor den nærmeste evakueringssonen, og forbereder seg på at evakuering kan bli aktuelt.  
 
En bakkeinvasjon i Rafah vil med stor sannsynlighet tvinge flere enn én million mennesker på flukt. Det vil også føre til utfordringer for og stans i SOS-barnebyers og andre humanitære organisasjons aktiviteter og tiltak. Det er mulig å få tak i enkelte basisvarer, men på grunn av vanskeligheter med å få fylt opp minibanker, er det nå mangel på kontanter. 

Innsatsen for barn må intensiveres

Barna som allerede har mistet eller mister foreldrene sine og annen familie som i tilfelle kan ta vare på dem, er ekstremt utsatt slik situasjonen er nå. Det er vanskelig å få oversikt over situasjonen for de barna som er blitt alene siden 7. oktober, siden sikkerhetssituasjonen i Gaza gjør identifiseringsarbeidet svært krevende.  
 
Men, det er helt klart at disse barna er blant de aller mest sårbare i krig og konflikt, og trenger umiddelbart beskyttelse og omsorg. De er utsatte for overgrep og vold, ved at de mangler den viktigste beskyttelsen barn kan ha – en familie. Og trenger også mental helsehjelp siden det å være alene i en krigssituasjon er ekstremt traumatiserende for barn. Det er helt nødvending med flere tiltak og større innsats for å sikre at de får beskyttelse og mental og emosjonell støtte.  
 
Det kan kun skje ved våpenhvile slik at nødvendig hjelp kan komme inn til dem som trenger det, syke og skadede kan få behandling og at alle gisler blir frigitt. 

Dette gjør SOS-barnebyer i Palestina

  • Omsorg og beskyttelse: I krigssonen jobber SOS-barnebyer for å beskytte og ta vare på barn som har blitt alene etter at krigen startet.
  • Psykisk førstehjelp: Det er viktig at barna som har vært vitne til krigshandlingene så fort som mulig får bearbeidet de traumatiske opplevelsene.
  • Mat til barna: Over tusen familier har mottatt kontantkuponger for å få kjøpt mat og andre nødvendige varer.