Flommen i Ukraina: «Vi hjelper de berørte barnefamiliene med alt vi har!»

Ødeleggelsen av Kakhovka-dammen har ført til massive oversvømmelser og vil forverre en allerede skjør humanitær situasjon. Dette påvirker hundretusenvis av mennesker på begge sider av frontlinjen.

En mann løfter nødhjelpsartikler ut av luka på en lastebil. I bakgrunnen er det flom og gummibåter. Foto: Pomagaiem

Kakhovka-dammen som ligger i Kherson-regionen er en av de største vannkildene sør i landet og gir vannforsyning til de store industribyene i området. Nærmere 40 byer er berørt og 16 000 mennesker har blitt evakuert, i tillegg er dammen drikkevannskilde for over 700 000 mennesker. Ødeleggelsene påvirker også landbruket og vil ha langsiktige konsekvenser. Å bygge opp igjen landbruk, industri, infrastruktur og økosystem vil ta flere år.

Miner og eksplosiver på avveie

Minst 30 prosent av Ukrainas territorium er minebelagt, der Kherson-regionen er mest utsatt, ifølge våre humanitære partnere. Flommen og vannet som beveger seg raskt kan føre til forflytting av miner og eksplosiv til områder som tidligere ble vurdert som trygge, og dermed sette menneskeliv i fare.

Stort behov for mer støtte

SOS-barnebyer jobber gjennom samarbeidspartnere, lokale frivillige og organisasjoner, i det rammete området. Vi bistår med evakuering, distribusjon av mat og andre nødvendige ting gjennom mobile team, og oppfølging psykososialt.  

— Omfanget av denne katastrofen er stort og det er et presserende behov mer støtte, skriver Serhii Lukashov, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer Ukraina, i en e-post til kontoret i Norge. 

— Dette for å gjøre oss i stand til å hjelpe enda flere barnefamilier med humanitær hjelp og psykososial oppfølging, i tillegg til langsiktig innkvartering til de som har mistet alt i flommen. 

Ved vannmangel og ødelagte sanitæranlegg er forebygging viktig med tanke på utbrudd av epidemier.  

— Vi hjelper de berørte barnefamiliene med alt vi har! Og vi er i stand til å gjøre det kun på grunn av støtten fra SOS-barnebyer i andre land, avslutter Serhii Lukashov.

Vi i SOS-barnebyer Norge kan støtte arbeidet i Ukraina på grunn av alle de fantastiske giverne som har bidratt til dette!

Dette gjør SOS-barnebyer i Ukraina:

  • Støtte og oppfølging av barn som er traumatisert. 
  • Støtte til SOS-barnebyers fosterfamilier som har flyktet fra de mest utsatte områdene. 
  • Tilbyr oppfølging gjennom sosialsentre. 
  • Pådriver for at barns rettigheter blir ivaretatt også i den ekstremt utfordrende situasjonen.
  • Støtte til internt fordrevne familier med barn, for å forebygge familieseparasjon og at barna havner på institusjon. 
  • Utdeling av mat, vann og hygieneartikler.
  • Bistår med økonomisk støtte og matkuponger.