Fagforbundet: Nyhetsbrev vår 2023

Det har vært utvikling og forandringer i Huambo denne våren, både for SOS-mødrene, i ungdomsprogrammet og lokalsamfunnet.

Tre unge jenter står inntil hverandre og smiler. Ei har grønn bluse, sort jakke og kortklipt hår, ei har hvit jakke og mange lange fletter, og ei har sort genser og mange lange fletter. Foto: SOS-barnebyer

Mødre har flyttet ut av barnebyen

SOS-mor Rebeca i Aust Agder/Telemarkhuset, som i flere år har bodd utenfor barnebyen har i vår flyttet til et nytt område der det er rimeligere husleie og større sikkerhet. Dette at familiene flytter ut av barnebyen er en internasjonal strategi som SOS-barnebyer har på bakgrunn av tilbakemeldinger de siste årene som sier at både barn og voksne i familiene foretrekker å bo i «vanlige» nabolag, hvor det er lettere å bygge nettverk i lokalsamfunn og gjør at det er mindre risiko for at barna føler seg stigmatisert og utenfor fordi de bor i en SOS-familie. De tomme husene i barnebyen blir nå leid ut til vanlige familier.  SOS-familiene som er flyttet ut får tett oppfølging fra barnebyen og er ofte på besøk i der.

Familien til SOS-mor Teresa, Finnmarkshuset, har i vår også flyttet ut av barnebyen til samme område som SOS-mor Rebecas familie. Familiene har funnet seg godt til rette i det nye nabolaget og trives godt med den nye bosituasjonen.

Dette betyr at barnebyen for øyeblikket har fire hus/leiligheter i det samme området – en leilighet for unge voksne gutter, en leilighet for unge voksne jenter og to familiehus. Mr. Filomeno og de andre fra SOS-barnebyen ser det som en stor fordel at de er i samme område. Dette gjør det enklere for dem å følge opp de unge og SOS-familiene. Og når de bor i nærheten av hverandre kan de støtte hverandre.

Det er planlagt at tre nye SOS-familier skal flytte ut av barnebyen i løpet av året.

Fire jenter står på gata utenfor leiligheten der de bor. Foto: SOS-barnebyer
Disse jentene bor i en av leilighetene og får tett oppfølging og støtte fra SOS-barnebyer.

Arbeidet med unge

Flere unge voksne fra barnebyen er nå i etableringsfasen, de flytter hjemmefra og har SOS-sponset leiligheter som mellomstasjon på vei ut i voksenlivet. 

Barnebyen har også startet en ungdomsforening i Huambo for ungdommer og unge voksne både fra SOS-familiene og familier i lokalsamfunnet som får støtte fra SOS-barnebyer. Foreningen arrangerer møter, foredrag og workshops om viktige temaer som blant annet seksualitet, grensesetting og rus.

Det har også vært gjennomført kurs for SOS-mødrene i seksualopplæring, familieplanlegging og rusforebygging og hvordan de kan kommunisere dette godt til ungdommene.

Seks unge gutter sitter ved et bord, i bakgrunnen er det en tavle der det står skrevet temaer de har snakket om. Foto: Pedro Canjeque
Ungdomsforeningen SOS-barnebyer har startet gjennomfører blant annet workshops med temaer ungdommene er opptatt av.

Fra baking i barnebyen til kantinedrift på skolen

Etter å ha gått på et yrkesopplæringskurs i baking startet tre jenter fra barnebyen for tre år siden en liten bakebedrift. De bakte kaker som ble solgt i landsbyen, og fikk på denne måten god erfaring av å drive egen virksomhet. Nå har de utvidet virksomheten sin og drifter også en kantine. De sparer penger som de tjener på kantinedriften og har blant annet fått muligheten til å kjøpe en fryser og smarttelefon.

De tre ungen jentene serverer mat gjennom ei luke i veggen. De smiler og snakker med de som kjøper mat av dem. Foto: SOS-barnebyer
På sikt har jeg lyst til å starte eget bakeri, sier jenta i grønt.

Jordbruksprosjektet

SOS-mødrene har dyrket og høstet både poteter og mais på jordbruksområdene som barnebyen har tilgang til. Familiene vi støtter i lokalsamfunnet lyktes dessverre ikke så godt, på grunn av metodene som ble brukt ødela maisfrøet og avlingene var svært dårlige. Familiene vil få opplæring i forkant av neste jordbrukssesong for å få bedre resultater.  SOS-barnebyer jobber nå med muligheter for å få høstet inn et større volum frø, og skal i samarbeid med partnere bore nye vannhull som gir lokalsamfunnet tilgang til mer drikkevann og til vanning av jordbruksområdene.

SOS-barnebyers veileder står i maisåkeren sammen med en mor og to av barna hennes. Foto: Pedro Canjeque
Familiene i lokalsamfunnet vil få opplæring i forkant av neste jordbrukssesong for å få bedre resultater. 

Historie fra familieprogrammet I lokalsamfunnet

Augusta Teresa (39) er aleneforsørger for seks barn. Hun har et stykke land hvor hun dyrker grønnsaker, men avlingen var ikke stor nok til å dekke alle utgifter til husleie, mat og skolegang for barna. Da hun ble med i SOS-barnebyers tiltak for familier i krise i 2020, gikk ingen av barna på skolen. Gjennom SOS-barnebyer har familien fått støtte på flere områder, psykososial oppfølging, ID-papirer til barna, mikrolån og frø. Barna får skolegang og Augusta Teresa har, i tillegg til å dyrke mer effektivt og utvidet produksjonen, også begynt med kyllingoppdrett. Hun har i tillegg bygd et nytt hus til familien.

Augusta Teresa, med rød t-skjorte, mønstret skjørt og hvit tørkle på hodet, står foran en haug med kyllinger hun skal selge på markedet. Foto: Jeanette Romslo
Augusta Teresa selger både grønnsaker og kyllinger på markedet.

Barnabyhe fortsetter arbeidet i lokalsamfunnet

Mange av dere husker Barnabyhe som ble frivillig for syv familier, da hun selv ikke lenger var en del av programmet vårt som støtter familier i lokalsamfunnet.

Nå har Barnabyhe blitt den i lokalsamfunnet som reparerer symaskinene hvis de går i stykker, i tillegg følger hun opp at familiene sender barna sine på skolen. 

Barnabyhe står ute, hun har på seg en mønstret gul, hvit og oransje overdel og et tørkle i svart, oransje og gult. Foto: SOS-barnebyer
– Skole er viktig, understreker Barnabyhe.
barn
56
bor sammen med SOS-mødrene sine i familiehus enten i barnebyen eller utenfor.
barn
80
får leke og lære i barnehagen tilknyttet barnebyen
barn
1900
får en god utdanning på Cambiote-skolen, i tillegg støttes en lokal skole
barn
1400
og familien deres i lokal-samfunnet får støtte til å bli selvhjulpne
unge
17
har flyttet for seg selv i ungdoms-leilighetene.
barn og unge
54
har flyttet fra barnebyen tilbake til sin biologiske familie og får oppfølging der fra SOS-barnebyer.