Afrikas Horn rammet igjen – denne gangen av regn

Etter tre år med tørke er det nå regn som forårsaker massive ødeleggelser og nødstilstander på Afrikas Horn. SOS-barnebyer er allerede i gang med nødhjelpstiltak til barn og familier.

Området rundt husene er oversvømmet av vann. En kvinne bærer et lite barn gjennom vannmassene. Foto: Abdulahi Tarmidi

Siden starten på regntiden i oktober har massive regnskyll ført til store oversvømmelser, ødeleggelse av eiendom og landbruksareal. Det er også mange dødsfall på Afrikas Horn.

Dobbelt opp

Etter tre år med tørke og påfølgende matmangel og sult i regionen, ville regnet normalt ha vært en lettelse for familier som har mistet buskap og avlinger på grunn av tørken. I stedet har det intense regnet, forårsaket av El Nino, ført med seg nye problemer.

– Vi har fått en nødssituasjon oppe en allerede eksisterende nødssituasjon, sier leder for SOS-barnebyer i Somalia, Said Bashir.

SOS-barnebyer i Somalia er til stede i Baidoa og Berdale, som er hardt rammet av regn og flom. Baidoa har i tillegg allerede et høyt antall barn og familier som tidligere har flyktet dit på grunn av tørke.

– Internt fordrevne barn og familier i Baidoa har vært avhengig av lokalsamfunnet for å kunne overleve. Når naturkreftene rammer så hardt også her, blir det en dobbel tragedie for disse familiene, fortsetter Bashir.

– Vi har fått en nødssituasjon oppe en allerede eksisterende nødssituasjon.

Said Bashir, leder for SOS-barnebyer i Somalia

Snur seg rundt

SOS-barnebyer har gjort endringer i sine programmer for å kunne møte behovet til de mange som er rammet av flom.

– Vi gir kontantstøtte til 300 familier i Baidoa, psykososial støtte til barna og har mobile legeteam i flyktningeleiren. Disse undersøker barna og gir behandling mot underernæring, men behovet er mye større enn det vi klarer å dekke.

I tillegg har SOS-barnebyer også kjørt ut vann, og delt ut hygieniske artikler, sanitærsett til kvinner og andre nødvendigheter til over 27 000 barn og voksne. Mange familier flykter nå inn til hovedstaden Mogadishu. SOS-barnebyer har ulike tiltak for å sikre beskyttelse, helseoppfølging og ernæring. Så langt har vi nådd ut til 14 500 personer.

Kvinne i grønn hijab får helsehjelp av en medarbeider fra SOS-barnebyer. Rundt dem er det satt opp provisoriske telt. Foto: Abdulahi Tarmidi
SOS-barnebyer har noe medisinsk utstyr tilgjengelig, men trenger mer.

Trenger mer støtte

Verdens matvareprogram (WFP) har fraktet en del av vårt medisinsk utstyr fra Mogadishu til Baidoa. Vi trenger mer midler hvis vi skal klare å gi helt livsnødvendig hjelp til de barna og familiene som er verst rammet.

Etiopia

Elven Shebelle i Kelafo-distriktet har gått over sine bredder. Dette har ført til at store områder er under vann. Familiene, som er en del av SOS-barnebyer støttetiltak, er sterkt berørt av dette.

340 husholdninger med til sammen 1 850 barn er drevet på flukt. 30 familier er innlosjert på SOS-barnebyers yrkesopplæringssenter, men resten av familiene mangler husly. De er utsatt for konstant regn, malaria ettersom de mangler myggnett, matvaremangel, urent drikkevann og dårlige sanitære forhold. Dette øker igjen risikoen for underernæring og sykdomsutbrudd.

SOS-barnebyer i Etiopia jobber nå med å få på plass utdeling av mat, ernæring til spebarn, midlertidig husly, tepper, sengetøy og andre nødvendigheter.

Kenya

Kraftig og vedvarende regn har rammet mange av de familiene SOS-barnebyer støtter. Både i Nairobi, Mombasa, samt Meru og Isiolo i den østlige delen av landet. Flere enn 130 000 barn og voksne har blitt drevet på flukt.

SOS-barnebyer i Kenya er i gang med arbeidet for å få en oversikt over situasjonen og hva som trengs av nødhjelpstiltak.