68 barn evakuert etter blodige kamper i Sudan

I midten av april brøt det ut sammenstøt mellom de sudanske forsvarsstyrkene og væpnede opprørsstyrker i Sudans hovedstad Khartoum. SOS-barnebyen er okkupert.

Sudan: Familier med barn flykter fra kampene. De går på en støvet vei, Foto: AFP

Nasjonaldirektør i SOS-barnebyer i Sudan, Mubarak Abdelrahman, bekrefter at alle barn og ansatte i barnebyen i Khartoum er trygge.

— SOS-barnebyen ligger i nærheten av opprørsstyrkenes base, forteller Mubarak Abdelrahman, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer i Sudan. — Da krigshissingen startet, utvidet de sitt baseområde for å beskytte den. Barnebyen ble da også inkludert i dette området, og tvangsovertatt.

— Vi fordømmer på det sterkeste denne handlingen og oppfordrer begge sider til betingelsesløst å følge internasjonale humanitære lover og prinsipper, sier Senait Gebregziabher, internasjonal direktør for SOS-barnebyer i sørøstlige Afrika. — Det er viktig at vi kan opprettholde arbeidet vårt for barn og familier som lever i sårbare situasjoner.

– Alle de 68 barna, fostermødrene deres og andre ansatte i barnebyen ble evakuert til leiligheter i byen. Siden sikkerhetssituasjonen er så ustabil, vet vi ikke når vi eventuelt kan få dem ut av hovedstaden.  

Senait Gebregziabher, internasjonal direktør for SOS-barnebyer i sørøstlige Afrika

Barna evakuert

På et tidspunkt tok to soldater seg inn i ett av familiehusene. De forsynte seg med sukker, te og kontanter, men ingen i familien ble fysisk skadet. Etter denne hendelsen klarte SOS-barnebyer å få i stand en avtale om trygg evakuering av barn og ansatte.

– Alle de 68 barna, fostermødrene deres og andre ansatte i barnebyen ble evakuert til leiligheter i byen. Siden sikkerhetssituasjonen er så ustabil, vet vi ikke når vi eventuelt kan få dem ut av hovedstaden, sier Abdelrahman.  

Også bygningen hvor de eldste guttene bor ble rammet av kamphandlinger. En av ungdommene ble lettere skadet da en av vindusrutene ble truffet og knust. Alle ble senere evakuert og er i trygghet. Ingen av familiene som får støtte fra SOS-barnebyers tiltak i lokalsamfunnet har så langt blitt rammet.

Seks av fosterfamiliene har siden kommet seg trygt ut av hovedstaden, og bor nå på hjemstedene til sine SOS-mødre. Dette er relativt sett trygge deler av landet, og SOS-barnebyer har daglig kontakt med dem, forteller Abdelrahman, som legger til at den store utfordringen i hovedstaden nå er å sikre matforsyninger og andre ting de trenger til livsopphold.  

 – Situasjonen er svært ustabil, og både butikker og banker er stengt, og det er problemer både med vann, elektrisitet og kommunikasjon. Mobilbank fungerer delvis og vi jobber med å sikre mat og vann til alle som er med i våre programmer. Familiene som vi jobber med i lokalsamfunnet er foreløpig trygge, men også de vil trenge mer støtte fremover.

Dette er en svært krevende situasjon for alle, og vi vet hvor viktig det er å kunne snakke sammen og støtte hverandre. Vi har heldigvis tilgang på psykologisk fagkompetanse, og er veldig bevisste på behovet for å koble dem på så tidlig som mulig.

Senait Gebregziabher, internasjonal direktør for SOS-barnebyer i sørøstlige Afrika

Dødstallene stiger

Dessverre tyder alt på at dødstallene vil stige fremover. Det er lite tegn til forsoning mellom den regulære hæren, som selv kuppet makten i Sudan i 2021, og opprørstyrkene, som er en paramilitær styrke anklaget for krigsforbrytelser, massakrer og politiske drap.

De fleste utenlandske statsborgere har nå forlatt landet, og Mubarak Abdelrahman forteller at mange er bekymret for at situasjonen skal eskalere uten utenlands press.

– Selv om mobilnettet har mye nedetid og kommunikasjon derfor er utfordrende, er det nå veldig viktig at vi klarer å holde jevnlig kontakt med alle våre ansatte. Dette er en svært krevende situasjon for alle, og vi vet hvor viktig det er å kunne snakke sammen og støtte hverandre. Vi har heldigvis tilgang på psykologisk fagkompetanse, og er veldig bevisste på behovet for å koble dem på så tidlig som mulig.

Blått kart som viser hvor SOS-barnebyer har virksomhet i Sudan.

SOS-barnebyer i Sudan

SOS-barnebyer har jobbet i Sudan siden midten av 1970-tallet, og har i dag tre programmer:  

  • Fosterfamilier i SOS-barnebyen i Khartoum
  • Et forebyggende familiestyrkingsprogram i Khartoum
  • Dutch Relief Alliance (DRA) nødprogram i Khartoum og Sør-Kordofan