Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Om tilstanden i norsk barnevern

For andre gang har vi i SOS-barnebyer gjennomført en spørreundersøkelse blant alle Norges barnevernledere. Basert på denne har vi nå lanserer en rapport som skal gi deg som leser en bedre forståelse av hvordan barnevernledere opplever situasjonen i sin tjeneste og dermed også få ett innblikk i tilstanden i norsk barnevern.

25. april 2021

De siste årene har det skjedd veldig mye på barnevernsfeltet. Blant annet fullføres nå arbeidet med ny barnevernlov og den nye barnevernsreformen trer i kraft i januar 2022. Samtidig har flere internasjonale og nasjonale forhold påvirket den daglige driften i norsk barnevern. For eksempel har Norge flere ganger blitt dømt i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i saker på barnevernsfeltet. Videre har antall ansatte og økt krav til kompetanse påvirket barnevernet ytterligere. I sentrum av disse endringene står de kommunale barnevernlederne, som er utgangspunktet for denne rapporten.

Barnevernledernes vurderinger av egne tjenester

Barnevernledere har en helt spesiell rolle i barnevernet. På den ene siden har de den daglige ledelsen for barnevernet med ansvar for budsjett og ressurser, ikke ulikt andre kommunale ledere. På den andre siden har barnevernlederne en spesiell rolle knyttet til barnevernets myndighetsutøvelse og til å følge de lover og regler som regulerer barnevernet. En barnevernleder kan blant annet fatte midlertidige akuttvedtak og kreve bistand fra politiet når det er nødvendig. Dermed er barnevernlederen i en unik situasjon til å si noe om hvordan tilstanden er i norsk barnevern. De er midt i barnevernets praksis og har samtidig overblikket.

SOS-barnebyer ønsker at denne rapporten skal brukes av alle og vi har derfor prøvd å beskrive tallene så nøytralt som mulig. Vi tror at svarene gir viktig informasjon til alle dem som ønsker å skape en bedre hverdag for barn og unge i utsatte situasjoner.

Last ned hele rapporten her.