Gå til hovedinnhold

Nødhjelpen kommer endelig fram

Krigen i Tigray i Etiopia har sendt 2,5 millioner mennesker på flukt. Behovene er enorme for millioner av barn og familier som er berørt av krigen, både fysisk og psykisk.

27. januar 2023

Sakte, men sikkert har stadig flere humanitære korridorer åpnet seg til den hardt prøvede Tigray-regionen. Frem til fredsavtalen i november i fjor, var krigsområdet helt avstengt for nødhjelpsarbeidere og det har ikke vært noen kommunikasjon med omverdenen. 

Nå er stadig mer kritisk nødhjelp, mat og medisiner på plass i Tigray. To ganger i uka går humanitære flyreiser til den regionale hovedstaden Mekelle med forsyninger og hjelpearbeidere. Telekommunikasjon, elektrisitet og vannforsyning blir gjenopprettet så fort man har mulighet. Det er også banktjenester tilgjengelig noen steder, men det er generelt store ødeleggelser på viktig infrastruktur som sykehus og skoler.

Vil redde liv

SOS-barnebyers beredskapspersonell har gjennomført en vurdering i Tigray for å avdekke hvilke behov som er størst og haster mest. Binyam Asfaw, SOS-barnebyers nødhjelpskoordinator, trekker frem disse punktene fra kartleggingen:

  • Et desperat behov for psykososial støtte til barn, kvinner og unge med traumatiske opplevelser.
  • Ekstremt høyt antall seksuelle- og kjønnsbaserte voldssaker blant kvinner og barn.
  • Stort behov for mat og kontanter.
  • Høye tilfeller av underernæring av barn under fem år og blant gravide og ammende mødre.
  • Skoler og undervisningsmateriell er helt eller delvis skadet.
  • Helse- og vannanlegg har fått betydelige skader. 

– Vi setter i gang et nødhjelpsprogram nå som i første omgang vil nå ut til 20 000 mennesker: 15 000 barn, 1000 unge og 4000 foreldre, sier Asfaw og forteller mer om arbeidet SOS-barnebyer går i gang med.  

– Vi gir støtte gjennom tilleggsmat til underernærte. Vi vil dele ut mat og gi kontantstøtte til familier. Vi starter et tilbud om psykisk helsehjelp og et bredt spekter av aktiviteter for å beskytte barn. Vi jobber også med å dekke tapt skolemateriell og renovere skadede skoler.  

– Målet er å redde liv og gi folk et levebrød. 

Mor med rutet hijab sitter med barnet sitt på fanget. Begge er alvorlige. Illustrasjonsfoto: Patrick Wittmann

Naboregioner berørt

Asfaw sier at naboregionene, Afar og Amhara, også er sterkt påvirket av Tigray-konflikten. I disse områdene trengs det mye humanitær støtte og hjelp.  

Siden april i fjor har SOS-barnebyer i Etiopia drevet et nødhjelpsprogram i Nord-Wollo i Amhara-regione. Her sørger vi for mat, utdanningstilbud og støtte til mennesker som må bygge opp livene sine på nytt.  

Etiopia: Måtte starte livet helt på nytt

Etiopia: Måtte starte livet helt på nytt

Kassey og familien måtte forlate hus og hjem og endte opp i fattigdom. Sakte, men sikkert kjemper de seg til en bedre hverdag.