Gå til hovedinnhold

Nødhjelp og leiligheter til Ukrainske flyktninger

SOS-barnebyer Tsjekkia har bidratt til at fosterfamilier og barna deres ble evakuert fra Ukraina, og Heimstaden har stilt 40 leiligheter til disposisjon for flyktningene.

08. april 2022

362 personer, 276 av dem barn under 18 år, har fått tilbud om midlertidig bosetting. Det dreier seg i hovedsak om fosterfamilier med barn.

I Tsjekkia ble disse familiene, i samarbeid med Refugee Facilities Administration i innenriksdepartementet, tatt vare på i mottakssentre etter at innreiseprosedyrene ble fullført: identifikasjon, søknad om visum og helseundersøkelser. Mottakene ga også fosterfamiliene mat og grunnleggende hygieneprodukter, i tillegg til helsehjelp og sosiale og psykologiske tjenester.

. Våre sosialarbeidere besøkte familiene der for å kartlegge behovene og informere om hva SOS-barnebyer Tsjekkia kan tilby gjennom våre program i landet.

Når hele mottaksprosessen er fullført, blir fosterfamilier fraktet til sine nye hjem i Havirov, Chvalcov og Brno. SOS-barnebyers koordineringsteam har utstyrt leilighetene med det mest grunnleggende, slik at familiene kan flytte inn. Det er alt fra senger og andre møbler til kjøkkenutstyr og leker.

250 av disse mottakerne (187 barn) har allerede bestemt seg for å benytte seg av tilbudet de har fått gjennom SOS-barnebyer Tsjekkia. De blir da en del av støtteprogrammet for fosterfamilier og skal bo i leiligheter levert av Heimstaden eller i en boliger SOS-barnebyer eier. Det er fortsatt kapasitet til å bosette flere flyktninger.

Påvirker myndighetene

SOS-barnebyer Tsjekkia legger et sterkt press på Arbeids- og sosialdepartementet i landet for å løse spørsmålet om å støtte fosterfamilier som har flyktet fra de krigsherjede områdene.

De jobber for å sikre at disse fosterfamiliene får de samme rettighetene som de tsjekkiske fosterfamiliene, inkludert retten til økonomisk godtgjørelse til fosterforeldre, tilskudd til barn, rett til avlastning og støtte i foreldrerollen.

På bakgrunn av SOS-barnebyer Tsjekkias viktige påvirkningsarbeid overfor myndighetene, er de den eneste humanitære organisasjonen som deltar i koordineringsmøtene til regjeringskomiteen for humanitær bistand til Ukraina.