Gå til hovedinnhold

Ngabu, Malawi

Malawi er i all hovedsak fredelig, trygt og relativt politisk stabilt, men utviklingen i landet går sakte fremover. Landet er et av Afrikas tettest befolkede land.

Majoriteten av innbyggerne lever på landsbygda, og landet er sårbart for svikt i avlinger. De siste årene har landet vært utsatt for både flom, tørke og skadedyr som angriper avlingene. Over 1 million barn foreldreløse, og hiv/aids som foreldrenes dødsårsak er en av grunnene.

Sosiale forhold i Malawi

 • Malawi er et av Afrikas tettest befolkede land
 • Malawi er utsatt for flom og tørke, som i perioder gir alvorlig matmangel.
 • 80 prosent av befolkningnen bor på landsbygda og livnærer seg av jordbruk.
 • Over halvparten av Malawis befolkning lever under fattigdomsgrensen og landet er i stor grad avhengig av bistand.
 • 70 prosent av befolkningen er under 25 år, og hele 46 prosent er under 15 år.
 • 26 prosent av barn mellom 5 og 14 år deltar i en eller annen form for barnearbeid. 78.000 barn jobber på tobaksplantasjer.
 • I 2017 ble grunnloven i Malawi endret slik at barneekteskap nå er forbudt.

Ngabu

Ngabu ligger sør i Malawi, og majoriteten av innbyggerne lever av selvbergingsjordbruk. Regionen har en av de høyeste fattigdomsratene i landet. Rundt 15 prosent av barn under 18 år har mistet begge foreldre, mens 11 prosent har mistet en forelder. Det er ikke nok skoler og helsefasiliteter i området. Mange unge mennesker sliter. De mangler videregående utdanning og det er heller ikke lett å få tilgang til yrkesopplæring.

malawi [Konvertiert]

SOS-barnebyer har jobbet i Malawi siden 1986. Den nyeste barnebyen i Malawi åpnet i Ngabu i 2016.

Styrker familier i lokalsamfunnet

SOS-barnebyer jobber i tett samarbeid med myndighetene, som anerkjenner behovet for å forbedre livene til barna i dette området. SOS-barnebyer støtter utsatte familier og lokalsamfunn slik at de blir selvhjulpne og uavhengige, så barna får god omsorg og kan vokse opp til å selv bli aktive bidragsytere i samfunnet. Et lokalsamfunn med stabile og ressurssterke familier, kan bidra til vekst og utvikling for menneskene som bor der.

Familieprogrammet i Ngabu når ut til rundt 2000 barn og deres familier. Omsorgspersonene i disse familiene er hovedsakelig alenemødre, bestemødre og andre slektninger. Flere er også kronisk syke.

Barn får næringsrik mat, et tak over hodet, tilgang på skole og et godt helsetilbud. Familier får stabil inntekt gjennom yrkesopplæring, rådgiving og praktisk støtte som gir jobbmuligheter for de voksne. Programmet fremmer i tillegg barns rettigheter og beskyttelse, og hjelper med å skaffe barna viktige identifikasjonspapirer. Lokale organisasjoner og nettverk bygges opp for å sikre bærekraftighet.

Familieprogrammet står også bak en rekke andre initiativ i Ngabu, som støttegrupper for hivsmittede og sportsaktiviteter for barna. Tretten skoler har fått fotballer, håndballer og fløyter for å fremme lagsport, som kan hjelpe barn fra programmet sosialisere med andre barn i lokalsamfunnet. Dette ser også ut til å ha en positiv innvirkning på barnas resultater på skolen. 

Trygghet og tilhørighet

Barnebyen i Ngabu ble åpnet i august 2016. Barna som bor her nå, har gradvis flyttet inn i husene i barnebyen. I barnebyen får barna sine grunnleggende behov dekket. De får næringsrik mat og klær og tilgang på utdanning og helsetjenester, i tillegg til god omsorg og kjærlighet. Med dette får noen av barna for første gang føle på trygghet og tilhørighet, i tillegg til tillitt til sin omsorgsperson. Helsen til barna har også forbedret seg betydelig siden de kom til barnebyen.

Barna som har flyttet inn i barnebyen har gått gjennom grundige undersøkelser av Malawis barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement og SOS-barnebyers sosialarbeidere. I tillegg har SOS-mødrene og assistentene fått god opplæring i hvordan de kan gi barna best mulig omsorg og støtte, og beskytte dem fra forsømmelse og diskriminering.

Barnebyen arbeider med å etablere gode systemer for barns beskyttelse i Ngabu, og orienterer lokalsamfunnet om viktigheten av barns rettigheter og ung deltakelse i avgjørelser som angår dem.

Integrering

Barnebyen i Ngabu er en åpen barneby og barna fra barnebyen og lokalsamfunnet leker sammen på lekeområdet, og har sammen etablert eget fotballag og basketballag.Lokalsamfunnet rundt barnebyen ser på denne som en del av lokalsamfunnet, fordi det ikke finnes noen restriksjoner i samhandlingene mellom SOS-familiene og de øvrige familiene i landsbyen rundt barnebyen. Familier og personer fra lokalsamfunnet brukere vannposten som er i barnebyen, det finnes også en brønnkomité som ledes av en dame fra nabolandsbyen.

SOS-barnebyer i Ngabu

 • SOS-barnebyen i Ngabu har vært i drift siden 2016.
 • Barnebyen består av 15 familiehus med kapasitet til 120 barn.
 • Barnehagen drives av lokalsamfunnet selv, og har kapasitet til ca. 90 barn.
 • SOS Familieprogrammet har vært i drift siden 2013 og har kapasitet til å hjelpe 2000 barn fra 500 familier i lokalområdet

SOS-familieprogram har positiv langtidseffekt for barn og familier

I SOS-barnebyer ser vi betydningen av god omsorg hver eneste dag. En ekstern evaluering av langtidseffekten for barn støttet av SOS-familieprogrammet i syv afrikanske land viser at:

 • 79 prosent av familiene i familieprogrammet gjør det bra i helse seks av åtte parameter på livskvalitet (omsorg, mat, skole, psykisk helse, familiens levebrød, opplevelse av misbruk/diskriminering og hvor fornøyd man er med livet).
 • Ingen av barna som deltok i familieprogrammet mistet omsorgen fra sine biologiske foreldre.
 • Programmene gir mer enn 14 euro tilbake til samfunnet, for hver euro investert.

 

Les også siste nytt fra Ngabu.