Gå til hovedinnhold

Nasjonal SAMMEN-markering

90 ungdommer fra hele landet var med da SOS-barnebyers nasjonale integreringsprosjekt SAMMEN feiret sitt første år i Oslo tirsdag. Til stede var blant andre kulturminister Trine Skei Grande og generalsekretær Bente Lier i SOS-barnebyer.

10. april 2018

SOS-barnebyers SAMMEN-prosjekt skal sørge for at ungdom som har flyktet alene til Norge får en tilhørighet til sitt nye lokalsamfunn. Prosjektet startet opp for et drøyt år siden, og i dag er modellen spredt til 16 kommuner og bydeler over hele Norge. Nær to hundre ungdommer har vært med så langt, og nesten halvparten av dem var til stede da prosjektet feiret ett år på Chateau Neuf i Oslo tirsdag 10. april.

Ros fra forskerhold

Under dagens arrangement la også NTNU-forsker Berit Berg fram sin rapport om SAMMEN-prosjektets første år. Hun var full av lovord om den nye integreringsmodellen, og anbefaler at SAMMEN etableres i alle kommuner som skal bosette unge flyktninger.

Generalsekretær Bente Lier i SOS-barnebyer er glad for at prosjektet får ros også fra forskerhold. – Vi har sagt hele tiden at det er engasjerte ungdommer som avgjør om dette blir en suksess, sier Lier. – Nå har vi reist rundt i Norge og sett hva ungdommene har gjort, hvor mye de har lært, hvor mye moro de har hatt, og hvor mange venner de har fått. Så vi har sett at dette har vært en suksess. Da er det ekstra gledelig å få støtte også gjennom forskningen.

Imponert over ungdommen

Kulturminister Trine Skei Grande var imponert over engasjementet ungdommene har vist. – Dere har klart å inspirere hverandre gjennom de aktivitetene dere har gjort. For regjeringen er det viktig å lage rause og inkluderende samfunn, men det kan ikke staten gjøre alene. Det må vi alle gjøre i fellesskap. Derfor er SAMMEN så utrolig bra, fordi det er laget både for ungdom og av ungdom.  Hun fikk overlevert NTNU-rapporten, men satte antakelig vel så stor pris på den andre gaven hun fikk – et gatekunstmaleri som SAMMEN-ungdommen fra Arendal hadde malt under arrangementet.

Nå skal SAMMEN spres videre, og målet er at modellen er etablert i minst 25 kommuner ved utgangen av 2018.

SAMMEN fikk en avgjørende oppstartsstøtte fra Egmont Fonden, et fond som bl.a. har som formål å bidra til et godt liv for barn og unge. SAMMEN er også delfinansiert av IMDi og over statsbudsjettet.