Gå til hovedinnhold

Millioner til SOS-barnebyer og WWF

Postkodelotteriet ble lansert i fjor høst, men har allerede gitt store bidrag til SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond. Den andre sjekken for i år er overlevert.

19. september 2019

Postkodelotteriet og deres ambassadør Tom Stiansen er på plass i havna i Arendal, under Arendalsuka. Der møtte de generalsekretærene i de to organisasjonene som innehar konsesjonen til å drive lotteriet i Norge. Postkodelotteriet har hatt en jevn vekst det siste året, og Tom Stiansen kunne dermed overrekke en sjekk til hver av organisasjonene på hele 1 147 271 kroner.

Totalt har dermed organisasjonene fått 3 127 496 kroner siden lotteriet startet opp i fjor, og midlene ble tatt godt imot.

Jubel hos organisasjonene

Både hos SOS-barnebyer og WWF ble det stor jubel da de åpnet gullkonvoluttene med sjekkene. Fra SOS-barnebyer var det generalsekretær Bente Lier som tok imot pengene.

– Alle barn trenger trygge voksne som kan ta vare på dem, dette bidrar støtten fra Postkodelotteriet til. Omsorg er avgjørende for hvert enkelt barn, og nødvendig for utviklingen av samfunnet de blir en del av som voksne. Med støtten fra Postkodelotteriet kan SOS-barnebyer nå flere barn, og bidra til utvikling i barnas lokalsamfunn, sier en fornøyd Lier.

Hos WWF peker de på WWFs Living Planet Report som viser at verdens dyrebestander er redusert med gjennomsnittlig 60 prosent siden 1970.

– Pilene peker feil vei for både dyr, natur og økosystemer. Når naturen ødelegges, kan konsekvensene bli store – ikke bare for verdens ville dyr, men også for oss mennesker. Naturen skaffer oss vann, mat, stabilt klima og en lang rekke ulike råvarer, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF, og fortsetter.

– Derfor kjemper WWF, godt hjulpet av de frie midlene fra Postkodelotteriet, på mange plan: Fra å fjerne plast i havet og bekjempe klimaendringer, til å redde utrydningstruede fjellgorillaer og deres leveområder, avslutter Bård Vegar Solhjell.

Verdens tredje største 

Å gi til samfunnet har alltid vært viktig for Postkodelotteriet i alle land de opererer, noe som har ført til at de faktisk er den tredje største private humanitære giveren i verden. 

– Totalt har de som har kjøpt lodd i lotteriene våre delt ut nærmere 90 milliarder kroner til humanitære prosjekter og organisasjoner i hele verden. I dag nådde vi nok en viktig milepæl i Norge, ved å igjen kunne gi tilbake til organisasjonene og det er så hyggelig at Norge har tatt så godt imot oss forteller Roger Magnergård i Postkodelotteriet.

 

Postkodelotteriet  

Ble startet i 1989 av fire nederlendere, hvorav tre av de har bakgrunn fra humanitære organisasjoner. Finnes i dag i Nederland, Sverige, Storbritannia og Tyskland. Lotteriet har i dag 10 millioner abonnementer. Postkodelotteriet eies og drives av Nederlandske Novamedia. Lotteriet baserer seg på en abonnementsløsning der deltakernes postnummer, adresse og en personlig kode utgjør vinnerloddet. Uansett fordeling vil dermed et helt område eller nabolag vinne samtidig.  

Postkodelotteriet fikk etter gjentatte forsøk de siste årene, konsesjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet i Norge i 2018. Konsesjonen er knyttet til to samarbeidspartnere i Norge, SOS-barnebyer og WWF Verdens Naturfond. Konsesjonen begrenser seg til 125 000 abonnenter i lotteriet. Maks 50 prosent av omsetningen går tilbake til vinnere. Minimum 25 prosent av omsetningen går til veldedighet (50 prosent av nettoomsetning). Maks 25 prosent går til drift og markedsføring.