Gå til hovedinnhold

Millioner fra Postkodelotteriet til koronarammede barn og familier

Koronapandemien har kraftig forverret hverdagen for barn i en allerede vanskelig livssituasjon, verden over. SOS-barnebyer har styrket innsatsen for barn, familier og lokalsamfunn rammet av konsekvensene av pandemien, blant annet takket være støtten fra Postkodelotteriet.

25. august 2020

Fredag, 21. august fikk SOS-barnebyer utdelt en ny sjekk fra Postkodelotteriet, på hele 10 millioner kroner. Siden oppstarten av Postkodelotteriet har nordmenns loddkjøp bidratt med nærmere 42 millioner kroner til SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond.

– Vi er svært glade for å motta nok et betydelig bidrag takket være loddkjøpere. Med disse midlene kan vi støtte familier gjennom kriser og sørge for barn ikke blir alene. Hvert barn i god omsorg er en investering for framtiden, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Støtten viktigere enn noensinne

- I den situasjonen vi er i nå er dette arbeidet viktigere enn noensinne. De økonomiske og sosiale konsekvensene av koronapandemien gjør at mange flere barn lever i familier som ikke lenger klarer å dekke barnas grunnleggende behov. Stengte skoler og hjemmeisolering øker også kvinners og barns risiko for å bli utsatt for fysisk og psykisk vold. At vi har mulighet til å styrke vår innsats for å støtte familier som er i en utsatt situasjon, er derfor veldig viktig for å minske de negative konsekvensene av pandemien for barna.

Familier en vanskelig situasjon

I tillegg til informasjonskampanjer om smitteverntiltak, utdeling av hygieniske artikler som gjør det mulig å følge smittevernregler og opptrapping av organisasjonens helsetjenester der disse finnes, har SOS-barnebyer intensivert arbeidet for familier som er i en sårbar situasjon.

- Det er særlig viktig nå å forhindre at barn blir overlatt til seg selv eller må jobbe fordi foreldrene mister inntekt. For å sikre at familier kommer seg igjennom denne krisen, bidrar vi med økonomisk og materiell støtte, inkludert matvarer, hygieneartikler og skolemateriell.

Sikrer barns beskyttelse

Som alltid i kriser, er det også denne gangen barna som blir hardest rammet. SOS-barnebyer følger derfor opp barns beskyttelse og mentale helse og ikke minst tapte skolegang. Foreldreveiledning for å bedre foreldre- og barn-relasjonen og trygge voksne i foreldrerollen når de står under stort press, er også et viktig tiltak.

 

Postkodelottieriet deler ut store sjekker til organisasjonene de støtter, med ambassadørene Tom Stiansen og Jorun Stiansen.
Nå har norske loddkjøpere bidratt med nye 10 millioner hver til SOS-barnebyer og WWF.

Ønsker å støtte flere organisasjoner

Postkodelotteriet er verdens nest største private giver til ideelle organisasjoner. I tillegg til i Norge, finnes lotteriet i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige.

Siden 2017 har fem nye lotterier tillatelse fra Lotteritilsynet til å operere i Norge, med forutsetningen om at humanitære organisasjoner skal motta minst 50 prosent av overskuddet etter fradrag for gevinster. Postkodelotteriet driver lotteri i Norge med WWF Verdens Naturfond og SOS-barnebyers lisens. De nye lotteriene omfattes også av et årlig omsetningstak på 300 millioner kroner.

Kommunikasjonssjef i Norsk Postkodelotteri, Roger Magnergård forteller at Postkodelotteriet allerede er på god vei mot taket, samtidig som de ønsker å støtte enda flere organisasjoner. Han mener at en sammenslåing av lisenser kan være en interessant mulighet.

– Selv om det er utfordrende å være ny i det norske lotteri-landskapet, er vi en av få operatører som har klart å etablere oss. Nå har vi gitt nærmere 42 millioner kroner til WWF og SOS-barnebyer i løpet av to år, og vi er sikre på at også andre lisenshavere vil være tjent med å ha oss med på laget. Vi håper derfor at Kulturdepartementet vil åpne for å la oss å støtte enda flere, sier Magnergård.