Gå til hovedinnhold

Mental helse angår oss alle

Psykiske lidelser står for en tredjedel av verdens helsetap. Likevel blir det ofte sett på noe som er flaut, skammelig, banalt og noe man helst bør «skjerpe seg» ut av. Vi trenger en satsning for at flere skal ha god mental helse, og for at de som sliter skal få riktig og god hjelp, i tide.

10. oktober 2022

Mental helse angår oss alle – alle har en. Noen har mentale helseplager. Uten hjelp, støtte eller behandling kan det ha stor negativ effekt på livsgleden og livssituasjonen.

Det er også de færreste av oss forunt å gå igjennom livet uten å bli rammet av alvorlige hendelser, tap eller motgang. Noen får mye, noen får litt, og vi opplever og håndterer det ulikt. Men en fellesnevner for dem som kommer seg igjennom og ut på den andre siden, er støtte, omsorg fra omgivelsene og fravær av ekstrapåkjenninger.

Taper milliarder av kroner

En tredjedel av verdens helsetap skyldes psykiske lidelser. Depresjon er en ledende årsak til uførhet globalt. Dårlig mental helse tapper verdenssamfunnet for milliarder.

Dobbelt så mange dør av selvmord som av drap. Plusser vi alkohol- og rusmisbruk, som har en klar sammenheng med mental helse, tar mental uhelse livet av flere enn hiv/aids.

Rammer dobbelt

I tillegg til å være et stort problem for hver enkelt som blir rammet, gjør mental uhelse at barn ikke klarer seg på skolen, at unge ikke kommer seg ut i arbeidslivet, at familieforsørgere ikke klarer å jobbe og at foreldre ikke klarer å dekke barnas fysiske og emosjonelle behov.

Fattigdom er en viktig årsak til dårlig psykisk helse, samtidig som psykiske utfordringer også fører til fattigdom. Globalt har særlig mors mentale helse stor betydning for barns utvikling kognitivt og emosjonelt. Barn og unge påvirkes negativt av foreldres mentale uhelse, og de kan selv bli rammet av det. Psykiske problemer fører til at barn blir alene, barn med psykiske problemer føler seg alene. 

Derfor er mental helse viktig for SOS-barnebyer.  

Hva ønsker vi å oppnå: 

Vi ønsker vi å fjerne stigmaene og tabuene som ennå forbindes med psykiske helseplager og psykisk sykdom. Psykisk uhelse er ikke mer selvforskyldt enn fysisk uhelse. Og du kan ikke «skjerpe deg» mer frisk fra mental sykdom, enn du kan «skjerpe deg» frisk fra kreft eller et åpent beinbrudd.

Vi vil at flere skal få øyene opp for hvor viktig det er å styrke den mentale helsen til barn, unge og foreldre. Vi trenger en satsning for flere skal ha god mental helse, og for at de som sliter skal få riktig og god hjelp, i tide.

Ukraina: Å få bearbeidet traumene

Ukraina: Å få bearbeidet traumene

SOS-barnebyer har etablert fem nye barne- og familiesentre i landet der både barn og foreldre kan få samtaler med psykolog.

Operasjon Dagsverk: Mental helse på dagsorden

Operasjon Dagsverk: Mental helse på dagsorden

3. november skal elever jobbe for å samle inn penger til årets aksjon. Målet er å bryte ned stigma rund psykiske helseutfordringer i Uganda.

Angst og depresjon tapper verdens fattigste land for viktige ressurser

Angst og depresjon tapper verdens fattigste land for viktige ressurser

Likevel går kun 0,4 prosent av verdens helsebistandsmidler til psykisk helse.