Gå til hovedinnhold

Maria fikk en brutal start på livet

Maria var ikke ønsket. Mishandlingen starter allerede da hun lå i morens mage.

Moren ønsket seg en gutt. Under graviditeten slo hun seg selv i magen for å framprovosere en spontanabort. Å holde den lille, nyfødte jenta i armene endret ikke morens følelser for Maria.

Da hun var tre måneder startet mishandlingen. Hun ble slått, moren ville ikke amme henne, eller skifte bleier.  

Tanten orket ikke å være vitne til dette uten å gjøre noe. Da Maria* var seks måneder gammel overtok hun ansvaret for den lille jenta og ga henne omsorg og kjærlighet.

Maria, i blomstret kjole, gir tanten en god klem. Foto: Nina Ruud
- Tante passer på meg, Maria.

Støtte i omsorgsoppgaven

Vi jobber for at alle barn skal bo med sin biologiske familie, så langt det er mulig, gjennom SOS-familieprogram. Tanten og den lille familien hennes bor i Colombia. De er med i programmet og får veiledning og råd fra profesjonelle fagpersoner, der hvert barn har sin egen utviklingsplan. De får også støtte til mat.

- Jeg liker familieprogrammet fordi det har lært meg mye. Jeg har fått støtte fra psykolog og hjelp til å skaffe mat. Jeg har fått god veiledning, er roligere og mindre deprimert.
Marias tante

Utsatte barn svært sårbare

Mangel på systematisk kunnskap om barn og unges helseplager, etter traumatiske hendelser og omsorgssvikt, kan føre til at barn ikke får den hjelpen de trenger. I disse dager er mental helse mer aktuelt enn på lenge. Barn som allerede var i en utsatt situasjon før pandemien, står i enda større fare for å falle utenfor. De er mer sårbare og med stengte skoler og lukkede samfunn er det mindre sjanse til å fange opp barn og unge som sliter og har det vondt. Dette gjør det enda vanskeligere å gi dem hjelpen de har behov for.

Vi må lytte til barn og deres historier, og vi må tørre å gripe inn. Det å sikre barn en trygg og god oppvekst er å investere i framtiden. Barndommen kommer ikke i reprise, og konsekvensene som følger med fraværet av omsorg er enorme.

Slik styrker vi familier

SOS-familieprogram gir blant annet familierådgivning, helseoppfølging og støtte til utdanning og inntektsbringende arbeid. For å skape varige endringer for barn er det avgjørende med et godt samarbeid med lokale partnere, organisasjoner og myndigheter der familiene og barna bor.

550 SOS-familieprogram verden over sørger blant annet for:

  • mat og anstendige boforhold
  • veiledning og støtte i omsorgsrollen
  • støtte til omsorgspersoner som sliter med psykiske utfordringer
  • familierådgivning
  • helsetjenester for barn og omsorgspersoner
  • skolegang og leksehjelp for gutter og jenter
  • inntektsbringende opplæring og støtte til omsorgspersoner

Du kan bidra til at barn som Maria får et nytt liv og den omsorgen de trenger for å bli ressurssterke voksne. 

*Navnet er endret av hensyn til personvernet.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon