Gå til hovedinnhold

Malawi: Tropisk syklon har ført til krisetilstand

Den tropiske syklonen Freddys herjinger i Malawi har ført til flom og jordskred. Over 500 000 mennesker er berørt og 90 000 er fordrevet fra hjemmet sitt. Avlinger er ødelagt, og kolerautbruddet som allerede var en stor belastning i store deler av landet, forverres. Regjeringen har erklært krisetilstand i den sørlige regionen.

20. mars 2023

Redningstjenester og frivillige leter etter overlevende som er begravd i leiren fra jordskred. Veier er revet bort av vannmassene. Mange steder har dette gjort at det er umulig å komme fram til de berørte områdene. Både boliger og offentlig infrastruktur som skoler, sykehus og helsesentre er skadet.

Det er et kolerautbrudd i landet og det har aldri tidligere vart så lenge. Når vannledninger og kloakksystem har blitt skylt bort av flom og jordskred frykter myndighetene at utbruddet vil eskalere.

SOS-barnebyer i Malawi

SOS-barnebyer er til stede og støtter barn og familier i Blantyre og Ngabu, mange her er hardt rammet av syklonen. Programmene våre i Lilongwe og Mzuzu er ikke berørt.

Blantyre: Over 20 000 mennesker er rammet. Dette gjelder også barn og familier som får støtte av oss i lokalsamfunnet. Hus har kollapset og andre er i så dårlig forfatning at de når som helst kan rase sammen. Våre medarbeidere vurderer skadeomfanget og hvilke konsekvenser dette for familiene som er en del av våre programmer, og hvilken støtte de trenger. Husene i barnebyen har små skader, men barna som bor der og medarbeiderne våre er selvsagt påvirket av ødeleggelsene som er i området. Det er etablert 32 leire i området, der de som har mistet alt, søker beskyttelse.

Ngabu: Nærmere 40 000 mennesker har blitt fordrevet og bor nå i en av de 33 leirene som er etablert i området. Her har ikke SOS-barnebyen blitt berørt, men mange familier fra lokalsamfunnet har mistet hjemmet sitt, og avlingene, som har blitt vasket bort av regn og flom. I noen områder er det umulig å komme fram til fordi veiene er ødelagt, og det er vanskelig å få oversikt over skadeomfanget.

Behovet for umiddelbar støtte er stort

Myndighetene i landet har etablert et nasjonalt nødhjelpssenter i Blantyre for å koordinere nødhjelpsarbeidet best mulig.

Barn og familier i de berørte områdene og i leirene mangler det grunnleggende for å overleve, i tillegg til andre nødvendige ting: mat, vann, vannrensetabletter, telt/presenninger, tepper, liggeunderlag moskitonett og hygieneartikler. I tillegg et stort behov for å få på plass mobile helseteam og -klinikker.

Vårt nødhjelpsarbeid

Vi er til stede i 138 land i verden og kan komme raskt i gang med nødhjelpsarbeid når kriser oppstår. Dette gjør vi:

  • Sørger for at tilgangen til mat og andre grunnleggende behov blir dekket, enten ved å dele ut mat, matkuponger eller kontantstøtte.
  • Gir midlertidig, alternativ omsorg til de barna som ikke har noen som kan ta vare på dem.
  • Gir støtte og oppfølging av barn som er traumatisert. 
  • Gir barn og familier oppfølging psykisk, og etablerer barnevennlige rom for å gi barn et trygt miljø og muligheter for lek.
  • Vi er en pådriver for at barns rettigheter blir ivaretatt også i en ekstremt utfordrende situasjoner.

Vi fortsetter også med vårt langsiktig arbeid, for å støtte barn og familier slik at de kan bygge opp livene sine igjen.