Gå til hovedinnhold

Loddkjøpere i Norge bidrar med millioner til barn

Koronapandemien har ført til at enda flere barn og familier nå lever i ekstremt vanskelig og presset situasjon. Støtten fra alle som kjøper lodd i Postkodelotteriet gjør at SOS-barnebyer står sterkere i kampen om å bekjempe de alvorlige konsekvensene pandemien har på barn og unges mentale helse.

02. februar 2021

I dag mottok SOS-barnebyer årets første utdeling fra Norsk Postkodelotteri på 16,2 millioner kroner. Utdelingen av lotterioverskuddet er den femte i rekken for organisasjonen. Disse inntektene gjør SOS-barnebyer i stand til å bidra enda mer til det verdensomspennende arbeidet for å sikre at barn ikke mister muligheten til en trygg oppvekst i en stabil familie.

- Bidraget fra Postkodelotteriet gjør at vi kan styrke vår innsats for å støtte familier som er i en utsatt situasjon. Dette arbeidet har bare blitt mer viktige det siste året, hvor koronapandemien har dyttet enda flere familier ut i en ekstremt vanskelig situasjon, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

 

- Med disse midlene kan vi støtte familier gjennom kriser og sørge for barn ikke blir alene, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Enda verre med korona

Koronapandemien har gjort en allerede utfordrende hverdag ekstremt vanskelig for mange barn og familier. Stengte skoler, foreldre som har mistet levebrødet, økt risiko for å bli utsatt for vold i hjemmet kommer på toppen av en allerede utfordrende livssituasjon.

- Den konstante uroen, usikkerheten og stresset folk nå opplever, vil kunne bli det negative vendepunktet for barn og familier som allerede lever på grensen av sin tåleevne, sier Sissel Aarak.

Stor utfordring for mental helse

Dårlig psykisk helse er et globalt problem – tre av fire som rammes av psykiske lidelser bor i utviklingsland og i land i kriser. SOS-barnebyer har styrket innsatsen for barn, familier og lokalsamfunn rammet av konsekvensene av pandemien, med vekt på å følge opp både voksne og barns mentale helse.

- Vi vet så altfor godt hvordan en ekstremt vanskelig livssituasjon negativt påvirker foreldres mulighet til å gi barna god omsorg. Derfor sørger vi for tett oppfølging av familier der vi vet det er en risiko for psykisk eller fysisk vold eller andre former for omsorgssvikt. Flere steder er det etablert krisetelefoner slik at barn og unge har et sted de kan be om hjelp, forteller Aarak.

Flere tiltak

SOS-barnebyer jobber med å begrense de fysiske og psykiske helseeffektene av covid-19 og for å sikre barn beskyttelse og omsorg. 

  • Tilgjengelig psykisk helseekspertise, opplæringsbehov og rusproblematikk kartlegges og omsorgsressurser i lokalsamfunnet mobiliseres, som familier, sosiale grupper og religiøse ledere.
  • Det gis opplæring av nødvendig personell i å støtte omsorgspersoner i krise, og styrke SOS-landenes beredskapshåndtering ved kommende pandemier og kriser.
  • Det opprettes lavterskeltilbud innen psykisk helse for å håndtere stress, angst og depresjoner og for å forebygge vold.