Gå til hovedinnhold

Livingstone, Zambia

Zambia har en svært ung befolkning. Hele 45 prosent er yngre enn 21 år. Blant disse finner vi 1,4 millioner barn som har mistet omsorg fra sine foreldre. Dette skyldes i stor grad fattigdom. Hele 60 prosent av befolkningen regnes som fattige (UNICEF, 2016). Omsorg fra tilstedeværende voksne er helt avgjørende for at barna får muligheten til å ta del i samfunnet som voksne.

Zambia er et av landene i Afrika hvor flest mennesker bor i byene, noe som blant annet har ført til stor arbeidsløshet og voksende slum. Arbeidsledigheten blant ungdom er på hele 80 prosent. Sikkerhetsnettet som folk har hatt ved at slekt hjelper hverandre, gjelder ikke i like stor grad i byene.

Sosiale forhold i Zambia

 • I Zambia er over 45 prosent av befolkningen under 21 år.
 • 1,4 millioner barn er foreldreløse.
 • Zambias befolkning består av over 70 ulike etnisiteter.
 • Zambia er et av de mest urbane landene i Afrika. 42 prosent av befolkningen bor i urbane områder.
 • Forventet levealder er under 53 år; 51 år for menn og 54,4 for kvinner.
 • Hiv/aids raten er med 14,3 prosent blant de høyeste i verden, og 1,2 millioner innbyggere lever med hiv/aids.
 • Hele 60% av befolkningen regnes som fattige (UNICEF, 2016)

Livingstone

Livingstone ligger i Zambezi dalen og er en historisk koloniby med over 136.000 innbyggere og ligger nær Victoriafallene. Byen er dermed en populær turistdestinasjon, men for mange av innbyggerne er hverdagen preget av stor fattigdom og høy arbeidsledighet. I regntiden er det ofte utbrudd av kolera og diaré, noe som forverrer situasjonen.

Majoriteten av innbyggerne lever av jordbruk, men fordi regionen ofte er utsatt for ekstrem tørke, fører dette til matmangel.

kart over zambia

Styrker familier i lokalsamfunnet

SOS-barnebyer har jobbet i Livingstone siden 2008, og utvider stadig familieprogrammet. SOS-barnebyer i Zambia jobber tett opp mot lokale partnere og myndigheter for å bedre omsorgssystemer for barn og finne gode løsninger der det offentlige ikke har kapasitet. De jobber forebyggende for at barn ikke skal miste omsorgen fra sin biologiske familie gjennom å styrke familier og lokalsamfunn.

Mange familier strever med å gi barna sine en god start, og familieprogrammet jobber sammen med familiene for å gi den en mer stabil grunn å stå på. Barn har det best i sin egen familie, så lenge den er i stand til å gi stabil omsorg. God omsorg handler ikke bare om fravær av vold og nok mat, men også om tilstedeværende voksne som møter barnets behov og gir det mulighet til å utvikle seg og lære gjennom lek og aktiviteter. Med enkle, konkrete og tilpassede tiltakt, god oppfølging og støtte, gjør SOS familieprogrammet familier i stand til å løfte seg ut av fattigdom og selv kunne dekke barnas grunnleggende behov for omsorg, skolegang og helsehjelp, og bli familier som bygger sterke nettverk og lokalsamfunn. SOS-barnebyer samarbeider med lokale organisasjoner for å styrke de lokale samfunnstrukturene for at de bedre kan ta vare på sårbare familier.

 

Bilder fra Zambia

Trygghet og tilhørighet

Barn som er alene, eller har familier som til tross for støtte ikke klarer å gi god omsorg, kan få et nytt hjem i SOS-barnebyen i Livingstone. Barnebyen har 15 familiehus og kan ta i mot opp til 150 barn. I SOS-barnebyen får de en ny familie sammen med biologiske søsken og andre barn. Barna i barnebyen går i barnehage og skole sammen med andre barn fra lokalsamfunnet. SOS Zambia jobber også med å forene barn som befinner seg i ulike barnevernstiltak for å finne tilbake til deres familier og støtte dem videre

SOS-barnebyer i Livingstone

 • SOS familieprogram har vært i drift siden 2007. 340 familier (tilsvarende 1721 personer) er i dag i dette programmet.
 • SOS-barnebyen i Livingstone har vært i drift siden 2008.
 • Barnebyen består av 15 familiehus med kapasitet til 150 barn.
 • SOS-barnehagen og SOS-skolen har kapasitet til 360 barn fra lokalbefolkningen, inkludert barn som får støtte fra SOS-barnebyer.

SOS-familieprogram har positiv langtidseffekt for barn og familier

I SOS-barnebyer ser vi betydningen av god omsorg hver eneste dag. En ekstern evaluering av langtidseffekten for barn støttet av SOS-familieprogrammet i syv afrikanske land viser at:

 • 79 prosent av familiene i familieprogrammet gjør det bra i helse seks av åtte parameter på livskvalitet (omsorg, mat, skole, psykisk helse, familiens levebrød, opplevelse av misbruk/diskriminering og hvor fornøyd man er med livet).
 • Ingen av barna som deltok i familieprogrammet mistet omsorgen fra sine biologiske foreldre.
 • Programmene gir mer enn 14 euro tilbake til samfunnet, for hver euro investert.