Gå til hovedinnhold

Likestillingspris til Elisabeth Grieg

Vi gratulerer styremedlem og kvinnen bak SOS-barnebyers likestillingsprogram The Grieg Gender Challenge, Elisabeth Grieg, med YS’ Likestillingspris. Grieg får prisen fordi hun utfordrer de tradisjonelle «gutteklubbene» på likestilling. Hun gir også barn bedre muligheter til å bli likestilt.

20. oktober 2015

YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) har siden 1988 delt ut en likestillingspris for å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle. Årets vinner er næringslivsleder Elisabeth Grieg. Grieg er styremedlem i SOS-barnebyer og deleier i Grieg-gruppen, som har støttet SOS-barnebyer siden 2000.

Utfordrer gutteklubben

Elisabeth Grieg får YS’ Likestillingspris for 2015 for sin synliggjøring av manglende likestilling mellom kvinner og menn i arbeids- og næringslivet. - Næringslivslederen Elisabeth Grieg er en tydelig og engasjert debattant. Hun utfordrer de tradisjonelle «gutteklubbene», både når det gjelder likestilling og andre viktige samfunnsspørsmål, sier YS-leder Jorunn Berland.

Må endre holdningene tidlig

I begrunnelsen for pristildelingen legger juryen vekt på at Elisabeth Grieg bidrar til å inspirere kvinner i nærings- og arbeidsliv. Men Grieg er opptatt av likestilling på mange arenaer både nasjonalt og globalt. Hun er initiativtaker til SOS-barnebyers likestillingsprogram The Grieg Gender Challenge, som Grieg Gruppen finansierer, og mener det er essensielt at bevisstheten om likestilling må komme inn så tidlig som mulig.

– Det er helt avgjørende at gutter og jenter får de samme mulighetene alt fra de er små. Grunnlaget for holdninger til hva som er rett og galt og forventninger til eget liv blir lagt tidlig i barndommen, sier Grieg.

Utdanning, utdanning, utdanning

Målet med The Grieg Gender Challenge er å gi barn bedre forutsetninger for utdanning, arbeid, god helse og medbestemmelse - uavhengig av kjønn. Programmet ble etablert i 2012 og finnes nå i seks afrikanske land. Programmet har ulike aktiviteter som gir alle barn muligheten til å bestemme over egen kropp, inntekt og eiendeler og egne valg for framtiden. Programmet har tiltak for både barn og foreldre, og vektlegger spesielt jenters tilgang til god og relevant utdanning.