Meny Lukk

Ledig stilling - kommunikasjonssjef

Ingen barn skal vokse opp alene

SOS-barnebyer arbeider for at ingen barn skal vokse opp alene, men i et trygt hjem. For å lykkes med dette, må vi kommunisere godt med økonomiske støttespillere, samarbeidspartnere og myndigheter. Kommunikasjonssjefen har en sentral og viktig rolle i organisasjonen, rapporterer til generalsekretæren og inngår i toppledergruppen. Kommunikasjonssjefen vil i stor grad også samarbeide med internasjonale kollegaer.

Vi ser etter deg som har erfaring med å jobbe strategisk med kommunikasjon, som skal sikre at vi har en klar kommunikasjonsstrategi og sørge for at vi leverer på denne. I dette inngår å lede arbeidet med å lage gode kommunikasjonskonsepter og utforme en effektiv kanalstrategi.

Kommunikasjonssjefens ansvar og hovedoppgaver er å:

  • videreutvikle vår kommunikasjonsstrategi og sørge for at all vår kommunikasjon bidrar til at vi ytterligere styrker vår posisjon blant økonomiske støttespillere, samarbeidspartnere og myndigheter
  • tydeliggjøre SOS-barnebyer som samfunnsaktør for barns behov og rettigheter
  • løfte presse- og mediearbeidet, videreutvikle relasjonene til mediene og være med å sette agendaen i den offentlige debatten
  • sikre gode synergier mellom våre digitale flater for en helhetlig og effektiv kommunikasjon
  • lede og videreutvikle kommunikasjonsavdelingen
  • bidra til virksomhetens helhetlige arbeid gjennom et aktivt engasjement i ledergruppen

Som kommunikasjonssjef i SOS-barnebyer skaper du resultater sammen med andre. Din tidligere ledererfaring har gjort deg trygg i rollen som leder og har vist at du inspirerer og motiverer gjennom å hente det beste ut av dine medarbeidere. Du må ha relevant høyere utdanning og et stort faglig engasjement for kommunikasjon for å lykkes i denne stillingen. Videre må du ha gode relasjonelle evner og kunne vise til gode resultater fra tidligere arbeid, gjerne fra samme type stilling. Det forutsettes meget gode språklige ferdigheter på norsk og engelsk.

Ta gjerne kontakt med rådgiver Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957 i Visindi for mer informasjon om stillingen. Søknad og CV mottas snarest.