Gå til hovedinnhold

Federation Liaison

Vil du bidra til å styrke SOS-barnebyers gjennomslag internasjonalt?

04. februar 2022

Federation Liaison er en nyopprettet stilling som skal styrke SOS-Barnebyer Norge sitt arbeid internasjonalt. Stillingen skal sikre at norske interesser blir hørt og får gjennomslag. Federation Liaison har oversikt over diskusjonene i den internasjonale organisasjonen og sikrer at vi får mulighet til å påvirke og sette agendaen for organisasjonens arbeid.

SOS-barnebyer Norge sitter i alle internasjonale lederorgan og arbeidet som Federation Liaison består i å holde seg løpende orientert i det politiske landskapet i den internasjonale organisasjonen, som grunnlag for råd til utvikling av strategi. Man vil i stillingen arbeide tett på generalsekretær og senator. Federation Liaison må kunne representere oss på vegne av generalsekretær eller senator i styrende fora og følge opp initiativ. Dette er en sentral rolle som skal bidra til at vi skal fungere optimalt i internasjonale prosesser, alltid være oppdatert og alltid kunne påvirke og ta lederskap.

Vi ser etter deg som jobber selvstendig, har solid politisk innsikt og forståelse, en god penn og gjerne erfaring fra arbeid i internasjonale organisasjoner. Du tenker strategisk og er dyktig til å overføre innsikt om komplekse politiske landskap på en operativ måte. Videre har du god fremstillingsevne på norsk og engelsk, og gjerne høyere utdanning.

Vi tilbyr en givende, fleksibel og utviklende stilling hvor du får muligheten til å påvirke en organisasjon i stor endring. Du vil få ta del i et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som støtter hverandre i å nå våre felles mål. SOS-barnebyer holder til i lyse og trivelige lokaler i Oslo sentrum.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Jette F. Christensen tlf. 958 52 870, Morten Bjørnå tlf. 977 11 440 eller Mona Wille tlf. 402 15 106. Send søknad og CV snarest, og senest innen 27. februar 2002. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Søk på stillingen på Visindis nettside