Kritisk humanitær situasjon i Etiopia

Barn og kvinner ekstremt utsatt

I Tigray-regionen er det konfrontasjon mellom regjeringsstyrker og væpnede grupper. Det er også sammenstøt i mange andre regioner. Både de lokale opprørsgruppene, tropper fra Eritrea som er i landet og etiopiske regjeringsstyrker anklages for krigsforbrytelser.

Illustrasjonsfoto: Lars Just

Grunnen til at den generelle politiske situasjonen i Etiopia er anspent, skjør og uforutsigbar er etniske konflikter, konfrontasjon med Egypt og grensekonflikt med Sudan, sikkerhetshendelser i forskjellige deler av landet og det kommende nasjonale valget.

Ifølge regionale myndigheter er det over 4,5 millioner mennesker som har behov for livreddende humanitær hjelp. Den ekstremt utfordrende humanitære krisen kreve umiddelbar handling. 

Plyndring og grov seksuell vold

Landsbyer og byer i de berørte områdene blir plyndret og sivile utsatt for grov, seksuell vold. Tusenvis er drevet på flukt og skoler, kirker og moskeer fylles opp av internt fordrevne flyktninger.

Konflikten har pågått over lang tid og mange avlinger fra i fjor høst har gått tapt, handelsruter er sperret og matvaresituasjonen er derfor kritisk.

SOS-barnebyer sterkt berørt

SOS-barnebyers ansatte i Adwa og Tigray har vært sterkt berørt. Av sikkerhetsmessige hensyn har de nå flyttet basen for nødhjelpsarbeidet til Mekele.  

Familier som er en del av SOS-barnebyers familieprogram i disse områdene, har blitt fordrevet. Matlagre og lagre med medisinsk utstyr har enten blitt plyndret eller brent og dette har også fått store konsekvenser for disse familiene. Voksne og barn sulter, og omsorgspersoner som er avhengige av medisiner for å overleve har dødd. De berørte barna lever under umenneskelige forhold.

Nødhjelp til barn og familier

­­­­– De humanitære organisasjonene som jobber i de utsatte områdene har store logistikkutfordringer, sier Binyam Asfaw, SOS-barnebyers nødhjelpskoordinator i Etiopia. – Vi frykter alle å komme i kryssilden til kampene og dette stopper det livsviktige arbeidet mange steder.

Til tross for dette iverksetter SOS-barnebyer i landet nå et seks måneders nødhjelpsprogram som vil gi helsehjelp og mat til over 20 000 barn og familier i Mekele og områdene rundt byen. Dette gjør vi:

  • etablere mobile helse- og ernæringsteam
  • livreddende ernæring til barn under 5 år og gravide og ammende
  • tilgang til rent drikkevann
  • utdeling av medisiner
  • ta vare på barna som enten har mistet eller kommet bort fra familien sin
  • psykososial støtte til de som har blitt utsatt for kjønnsbasert vold
  • støtte til sentre som tar vare på de voldsutsatte kvinnene
  • økonomisk støtte til utsatte familier som har mistet livsgrunnlaget
SOS-barnebyer har reparert vannforsyningskilder og også levert rensefiltre til disse. Foto: SOS-barnebyer Etiopia
SOS-barnebyer har reparert vannforsyningskilder og også levert rensefiltre til disse.

Koronapandemien - stor økning i antall smittede

Koronapandemien gjør en ekstremt utfordrende situasjon enda verre. I den siste tiden har tallet på smittede og antallet koronadødsfall økt. Det er også store mørketall på grunn av den pågående konflikten, i tillegg lever mange sårbare i fattigdom og søker ikke hjelp. I Addis Abeba er kapasiteten på sykehusene sprengt og det alvorlig mangel på oksygen.

Til tross for den alarmerende forverrede situasjonen har ikke myndighetene innført smitteverntiltak.

Les mer om situasjonen og bakgrunnen for konfliktene på nrk.no