Gå til hovedinnhold

Er det mulig å komme seg videre i livet, selv i en flyktningleir?

Svaret er ja. Når barn og ungdom får støtte og tilgang til ressursene de trenger for å fortsette skolegang og utdanningsløp, er alt mulig. Til tross for en nesten håpløs livssituasjon.

Kourosh er 17 år gammel og kommer fra Iran. Han og familien har levd over ett år i flyktningleir på Lesvos i Hellas. Kourosh beskriver livssituasjonen deres som tøff og vanskelig. Det er både frustrerende og stressende å ikke vite hva som skjer med ham og familien fremover. At fremtiden deres ikke er opp til dem, er vanskelig å forholde seg til. Pandemien gjorde at situasjonen ble enda verre. Men til tross for store utfordringer, har Kourush klart å fortsette skolegangen. Og han er den første som har kommet inn på en god, lokal videregående skole på Lesvos. Ikke bare fordi han er flink. Også fordi han fikk muligheten.

Fremtiden på vent

Flere barn og voksne blir sittende årevis i en flyktningleir og vente. Det gjør mye med psyken å leve «på stedet hvil» i påvente av en avgjørelse om egen framtid. Særlig for barn og unge er et tilbud om aktivitet og læring i en slik livssituasjon helt avgjørende. For mange betyr mangel på skolegang og tapt læring også en tapt mulighet til å kunne løfte seg ut av en marginal situasjon. For på et eller annet tidspunkt kommer det et liv etter flyktningleiren.

Derfor har SOS-barnebyer tilbud om utdanningsprogrammer for barn og unge på flukt. Det gir Kourush og andre som ham en mulighet de ellers ikke ville hatt. – Favorittfagene mine er IT, matte og fysikk. Drømmen er å bli dataprogrammerer, sier Kourush.

Kourush vet hvor avgjørende det er for fremtiden hans at han får seg en utdanning. Foreldrene sørget for at han ble med på SOS-barnebyers utdanningsprogram. De vonde tankene om hva han og familien har gått igjennom, blir tidvis glemt når han er på skolen.

Jeg føler meg nyttig igjen. Jeg føler at jeg kan mestre noe hver dag, og det hjelper meg å flykte fra det traurige livet i flyktningleiren, forteller Kourush.

 

God støtte fra utdanningsprogrammet

Til tross for et dårlig utgangspunkt og den vanskelige livssituasjonen i en flyktningleir på Lesvos, har Kourush oppnådd gode resultater. Han har klart å lære seg gresk, slik at han kan følge med i timen og prate med andre elever i klassen. Takket være utdanningsprogrammet til SOS-barnebyer, gode lærere og en enorm egeninnsats, kom Kourush inn på den lokale skolen i Lesvos.

Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle kunne begynne å studere igjen. Helt ærlig, prosessen med å begynne på skolen igjen har vært kjempetøff. Jeg har hatt mange utfordringer, og jeg vet jeg har mange igjen. Men når jeg ser tilbake på det, så har det vært verdt det. Jeg ville gjort det samme igjen, forteller Kourush.

Ressurs for samfunnet

Skolegang gir barn og unge en mulighet til å skape seg en god fremtid. Utdanning er en forutsetning for å bli en ressurssterk voksen som kan forsørge seg selv og sin familie. Når barn og unge i en ekstremt vanskelig situasjon får muligheten til å lære og utvikle seg, blir veien kortere til å bli en ressurs for seg selv og samfunnet.

Vi trenger din hjelp!

Dessverre får ikke alle barn den samme muligheten som Kourosh. Mens våre barn og ungdommer her hjemme nå starter opp et nytt skoleår, er det millioner av barn på flukt som risikerer å aldri få fullført skolegangen. Det haster med å støtte disse barna, slik at de får mulighet til å skape seg en bedre fremtid.

Gi et ekstra bidrag i dag og hjelp oss å støtte barn på flukt, slik at de får en tryggere oppvekst!

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon