Gå til hovedinnhold

Korona-pandemien rammer de svakest stilte dobbelt

Det er barna som lever i de mest sårbare situasjoner som blir rammet hardest når verdenskriser oppstår.

16. august 2020

Flere land i Afrika sør for Sahara melder nå om påvist korona-smitte. Land med dårlig utbygd helsesystemer er ekstra utsatt når pandemien rammer. Mange av de landene SOS-barnebyer jobber i vil også bli hardt rammet av en usikker verdensøkonomi.

Setter inn tiltak

SOS-barnebyer verden over setter inn tiltak for å beskytte barn og ansatte. Vi følger WHOs og lokale myndigheters anbefalinger og flere steder blir barna, som i Norge, holdt isolert hjemme.

Vi er spesielt bekymret for de barna som lever i familier og lokalsamfunn som er dårlig rustet til å kunne ta forholdsregler for å forhindre smitte, som god håndhygiene og avstand til andre mennesker. Våre lokalt ansatte følger utviklingen nøye.

Barna trenger støtte

Vi er også bekymret for de langsiktige negative konsekvensene denne verdenskrisen får for de barna som trenger vår støtte aller mest, og som mer en noensinne er avhengige av støtten de får fra våre faddere og støttespillere.

Fakta om SOS-barnebyer

  • Vår målgruppe er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin.
  • 73 800 barn og unge bor i SOS-familier, eller deltar i ungdomsprogram.
  • 497 000 barn og voksne når vi i våre forebyggende program.