Konflikten øker i Etiopia

Konflikten i Etiopia har eskalert den siste tiden og landets regjering har erklært en landsomfattende unntakstilstand.

Det er nå over ett år siden konflikten startet i Etiopias nordlige region. Årsaken til at den generelle politiske situasjonen i Etiopia er anspent, skjør og uforutsigbar er etniske konflikter, konfrontasjon med Egypt, grensekonflikt med Sudan og sikkerhetshendelser i ulike deler av landet. 

Sultkatastrofe

Konflikten har ført til en humanitær krise over hele landet. Hundretusener av mennesker er drevet på flukt i Tigray og naboregionene, og skoler, kirker og moskeer fylles opp av internt fordrevne flyktninger. OCHA (FN's kontor for humanitær innsats) estimerer at om lag 1,7 millioner barn i Nord-Etiopia kan gå glipp av skolegangen fordi skolene deres enten er ødelagt eller fordi de gir husly til internt fordrevne.

Den ekstreme situasjonen har også ført til at mange avlinger fra i fjor høst har gått tapt. Handelsruter er sperret og matvaresituasjonen er derfor kritisk. Ifølge FN har over fem millioner mennesker behov for livreddende hjelp.

Barn og familier i SOS-barnebyer er trygge

Til tross for den utfordrende situasjonen klarer SOS-barnebyer i Etiopia følge oppholde programmene i Mekele i drift.

– Vi følger situasjonen nøye og tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte barn, familier og ansatte i våre program, sier nasjonaldirektør for SOS-barnebyer i Etiopia Sahlemariam Abebe.

Det er ingen fungerende kommunikasjonslinjer til provinshovedstaden i Mekele og det er vanskelig å ha kontakt med SOS-barnebyen. Sahlemariam Abebe rapporterer at de hadde kontakt med teamet i Mekele for en uke siden og bekrefter at alle barna, familiene og ansatte er i trygghet.

Nødhjelp til barn og familier

I tillegg til SOS-familiene driver SOS-barnebyer familieprogram i området og har iverksatt et nødhjelpsprogram som gir helsehjelp og mat til barn og familier i Mekele og områdene rundt byen.

Dette gjør vi:

  • gir barn beskyttelse gjennom å sørge for at familier kan holde sammen og dekke barnas grunnleggende behov
  • sørger for at familier får mat, vann og andre nødvendige husholdningsartikler
  • gir økonomisk bidrag til familier med barn slik at de får husly og tilgang på grunnleggende tjenester
  • har sørget for renovering av helsefasiliteter i områder slik at det er mulig å fortsette med helsehjelp.

SOS-barnebyer i Etiopia fortsetter å følge nøye med på situasjonen og samarbeide med regjeringen og andre humanitære organisasjoner for å nå ut til og støtte barna, familiene og ansatte i Mekele.

SOS-barnebyer har programmer på flere områder i Etiopia, men det er kun programmene i Tigray-området som er berørt av krisen. Barna, familiene og ansatte i de øvrige SOS-barnebyene og familieprogrammene har det bra og er trygge.