Gå til hovedinnhold

Konflikten øker i Etiopia

Konflikten i Etiopia har eskalert den siste tiden og landets regjering har erklært en landsomfattende unntakstilstand.

24. november 2021

Situasjonen i den nordlige delen av Etiopia er fremdeles svært ustabil og går hardt utover sivilbefolkningen. Det er over ett år siden konflikten startet i Etiopias nordlige region. Årsaken til at den generelle politiske situasjonen i Etiopia er anspent, skjør og uforutsigbar er etniske konflikter, konfrontasjon med Egypt, grensekonflikt med Sudan og sikkerhetshendelser i ulike deler av landet. 

Sultkatastrofe

Konflikten har ført til en humanitær krise over hele landet. Hundretusener av mennesker er drevet på flukt i Tigray og naboregionene, og skoler, kirker og moskeer fylles opp av internt fordrevne flyktninger. OCHA (FN's kontor for humanitær innsats) estimerer at om lag 2,7 millioner barn i Nord-Etiopia står i fare for å miste skolegangen fordi skolene deres enten er ødelagt eller må brukes til huse mennesker som er på flukt i eget land.

Alt i regionen har stoppet opp, sykehusene er ødelagt, og banker, butikker og marekder er stengt. Den ekstreme situasjonen har også ført til at mange avlinger fra i fjor høst har gått tapt. Handelsruter er sperret og matvaresituasjonen er derfor kritisk. Ifølge FN har over fem millioner mennesker behov for livreddende hjelp.

Barn og familier i SOS-barnebyer er trygge

Til tross for den utfordrende situasjonen klarer SOS-barnebyer i Etiopia følge oppholde programmene i Mekele i drift.

– Vi følger situasjonen nøye og tar alle nødvendige forholdsregler for å beskytte barn, familier og ansatte i våre program, sier nasjonaldirektør for SOS-barnebyer i Etiopia Sahlemariam Abebe.

Det er ingen fungerende kommunikasjonslinjer til provinshovedstaden i Mekele og det er vanskelig å ha kontakt med SOS-barnebyen. Sahlemariam Abebe rapporterer at de præver å ha jevnlig kontakt med teamet i Mekele og bekrefter at alle barna, familiene og ansatte er i trygghet.

Nødhjelp til barn og familier

I tillegg til SOS-familiene driver SOS-barnebyer familieprogram i området og har iverksatt et nødhjelpsprogram som gir helsehjelp og mat til barn og familier i Mekele og områdene rundt byen.

Dette gjør vi:

  • gir barn beskyttelse gjennom å sørge for at familier kan holde sammen og dekke barnas grunnleggende behov
  • sørger for at familier får mat, vann og andre nødvendige husholdningsartikler
  • gir økonomisk bidrag til familier med barn slik at de får husly og tilgang på grunnleggende tjenester
  • har sørget for renovering av helsefasiliteter i områder slik at det er mulig å fortsette med helsehjelp.

SOS-barnebyer i Etiopia fortsetter å følge nøye med på situasjonen og samarbeide med regjeringen og andre humanitære organisasjoner for å nå ut til og støtte barna, familiene og ansatte i Mekele.

SOS-barnebyer har programmer på flere områder i Etiopia, men det er kun programmene i Tigray-området som er berørt av krisen.