Gå til hovedinnhold

Kandalaksha høst 2015

SOS-barnebyen i Kandalaksha fortsetter arbeidet med å ta imot fosterfamilier.

14. oktober 2015

Fosterfamiliene er finansiert av staten, men får samme oppfølging fra SOS-barnebyer som tradisjonelle SOS-familier. I SOS-barnebyen er det et eget fagteam som sikrer støtte og oppfølging når hjemmene trenger det. Det er nå 52 barn i barnebyen. 

Forsmak på selvstendig liv

I tillegg til barnebyen i Kandalaksha driver SOS-barnebyer også et ungdomshus som ligger i Murmansk. Det er nå 13 ungdommer i SOS-ungdomshuset i Murmansk. Åtte av dem er under 18 år. Alle tar enten yrkesfaglig utdanning eller studerer.

I løpet av året har fire gutter og en jente fra SOS-barnebyen i Kandalaksha flyttet til ungdomshuset. Takket være god pedagogisk støtte samt hjelp fra ungdommene som har bodd i ungdomshuset en stund, har nykommerne fått en god start og tilpasset seg godt. De opplever nå at de bor i storbyen og evner å ta beslutninger i ulike livssituasjoner. Ungdomshuset tilbyr bosted og omsorg ikke bare for SOS-ungdommer, men også for ungdommer fra fosterfamilier. Blant 13 ungdommer som for tiden bor i ungdomshuset, kommer 12 fra SOS-barnebyer.

Frivillig støtte

Fra desember 2012 til juni 2015 gjennomførte SOS-ungdomshuset et prosjekt "Support For Leaving Care". I løpet av prosjektet mottok ungdommer fra ungdomshuset ekstra psykologisk og pedagogisk støtte og tilegnet seg ferdigheter som man trenger for et selvstendig liv. I tillegg en har gruppe på 12 frivillige jobbet i ungdomshuset i år. De hjalp ungdommer med å forberede seg til eksamen på høgskoler. De var også involvert i å arrangere fritidsaktiviteter i ungdomshuset.

Ungdommene tar aktivt del i å organisere hverdagen i ungdomshuset. De deltar i jevnlige møter og diskusjoner og alle deres forslag og meninger om hvordan ungdomshuset kan bli et bedre sted å leve blir vurdert seriøst.