Gå til hovedinnhold

Kampen mot volden

Peru

Familievold er en av de viktigste årsakene til at barn må flytte fra familien sin. I Peru har 7 av 10 barn blitt utsatt for eller vært vitne til vold i hjemmet.

Barndommen til Juanita var preget av vold i hjemmet. Moren ble drept, og faren ble fengslet, tiltalt for drapet. Den gjenværende familien klarte ikke å ta vare på Juanita og hennes fem yngre søsken. To uker etter at moren døde var søskenflokken på plass i fosterfamilien i SOS-barnebyen like utenfor Lima i Peru.

Den yngste av søsknene hadde så vidt fylt ett år. Juanita var bare fjorten, men var allerede vant til å ta ansvar for søsknene. Hun hadde arbeidet med å sy klær og å jobbe på markedet, og moren hennes hadde gitt henne ansvar for å lage mat til barna.

– Hun var alltid veldig bekymret for søsknene sine, sier SOS-mor Sonia, som tok imot Juanita og de yngre barna. – Litt etter litt klarte vi å få henne til å leke med andre. Hun måtte forstå at hun også var et barn, og at hun hadde behov for den samme omsorgen som hun ga til andre.

Lagde gravstøtte til moren

Juanita forteller at hun var trist da hun og søsknene kom til fosterfamilien i barnebyen. – Moren min var død og alt var nytt, sier hun. – Det var fint her men jeg følte meg iblant deprimert fordi jeg savnet familien min.

Snart forsto hun at livet i fosterfamilien ga henne nye muligheter. Hun synger i kor, drømmer om å studere, og hun lager håndverksgjenstander som hun selger til andre.

Selv om hun ser lyst på fremtiden, glemmer hun ikke fortiden. Pengene fra salget av håndverksgjenstandene har hun blant annet brukt til å kjøpe sand og sement for å lage en gravstøtte til morens grav ved foten av Andesfjellene.

Juan er alene med de to guttene sine. Gjennom SOS-barnebyer har han fått både økonomisk støtte og veiledning til være en bedre far. Foto: Julie Valholm Nilsen
Juan er alene med de to guttene sine. Han fått veiledning til være en bedre far.

Fokuserer på farsrollen

Hvert år rapporteres det om mer enn 150 000 tilfeller av familievold i Peru. Som svar på dette har SOS-barnebyer i Peru utviklet et program som fokuserer på likestilling og gode farsroller. SOS-barnebyer arbeider direkte med familier fra familieprogrammene, og målet er å forebygge familievolden og fokusere på viktigheten av en god omsorg der barn kan vokse opp med kjærlighet og respekt.

Gjennom dette programmet ønsker SOS-barnebyer blant annet å oppfordre fedre til å ta en mer aktiv rolle i partnernes og barnas liv. Det er en ny måte å tenke på, forteller Rosa Vilchez, som jobber for SOS-barnebyers regionskontor i Latin-Amerika. – Det er en atmosfære av vold og ustabilitet i området, og arbeidet vårt er viktig for å påvirke dette samfunnet. 

Familievold - et globalt problem

Problemet med familievold er verdensomspennende. Vold mot kvinner blir mange steder sett på som en privatsak, men er et stort samfunnsproblem og barn rammes ofte like hardt som ofrene selv.

Ifølge Unicef har så mange som 275 millioner barn over hele verden blitt utsatt for eller vært vitne til vold i hjemmet. Seks av ti barn mellom 2 og 14 år blir regelmessig utsatt for fysisk avstraffelse fra sine foresatte, og bare 49 land har et forbud mot alle former for fysisk avstraffelse av barn.

Viktig med forebyggende arbeid

SOS-barnebyer jobber for å forebygge vold i hjemmet og hjelpe kvinner og familier der vold har blitt en del av hverdagen. Noen steder må man endre et lovverk som tillater vold mot kvinner. Andre steder handler det om å endre holdninger og sosiale normer som aksepterer vold og diskriminering. I tillegg lærer man barn og unge om rettighetene deres og hvordan de kan si fra hvis de blir utsatt for vold.