Drives av mennesker med store kontraster

Intervju med Sissel Aarak

- Vår jobb handler i stadig større grad om å støtte utviklingen av en bedre barneomsorg, både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet mer og mer om hvordan vi dekker barns grunnleggende behov. Det setter også større krav til at de nasjonale myndighetene tar ansvar for barna sine.

Tekst: Thomas Hansen

BAKGRUNN: Programsjef i SOS-barnebyer Norge.

AKTUELL: Leder arbeidet med utviklingen av SOS-barnebyers prosjekter i Norge og internasjonalt. Vi spør hvordan arbeidet for barn i Norge kan sammenliknes med resten av verden? 

Sissel Aarak. Foto: Paal Audestad
Sissel Aarak. Foto: Paal Audestad

- Du har lagt bak deg ditt første år som programsjef. Hva har gjort mest inntrykk på deg?

- Det som alltid gjør størst inntrykk er de møtene jeg har med barna våre. Det er en påminnelse om hvor utrolig sterke de er. De kan ha opplevd det verste et barn kan oppleve, men det er så mye styrke i dem. Det å møte mennesker med den kontrasten i seg – det er det som driver meg hele tiden.

- Fra utsiden kan det virke som om SOS-barnebyer har jobbet veldig ulikt nasjonalt og internasjonalt. Kan de to områdene lære noe av hverandre?

- Grunnen til at det er naturlig å forene dette arbeidet er at vi gjør det samme i alle land vi er tilstede i. Vi jobber med barneomsorg og barns beskyttelse tilpasset den nasjonale situasjonen. Den måten vi jobber på nasjonalt, som i større grad handler om å støtte utviklingen av bedre barneomsorg, det er også det vi jobber med internasjonalt. I mange land er beskyttelsesstrukturene så svake at vi også må være en leverandør av omsorgstjenester, men selv i disse landene blir det stadig viktigere at vi jobber sammen med nasjonale myndigheter.

- Vi vet mer om barnas behov i dag enn vi gjorde for sytti år siden. Hvordan tar SOS-barnebyer inn over seg den nye kunnskapen?

I dag er det mange årsaker til at barn blir stående uten foreldreomsorg. Og det er mer og mer de samme årsakene overalt. Det kan være fysisk og psykisk vold, rusmisbruk eller andre årsaker som stiller krav til en nasjons evne til å jobbe forebyggende. Derfor vet vi at vi må ha et bredere samarbeid med nasjonale myndigheter for å nå ut til flest mulig barn. Jobben vår handler i større grad om å få landene til å ta sitt eget ansvar. Og så skal vi være med på å utvikle de gode løsningene.

- Er det problematisk å være både leverandør og samtidig påvirke myndighetene til å endre politikk?

Nei, jeg tror myndighetene ser på SOS-barnebyer som en troverdig samarbeidspartner nettopp fordi vi har skoa på. Vi er troverdige fordi vi har erfaring i landene, vi ser hvor vanskelig det er å erstatte en familie, eller å trygge en familie så den blir stabil. Jeg opplever også at samarbeidslandene våre synes det er positivt å møte mennesker med egen erfaring fra bakken, at de ikke møter noen som kommer fra en annen bransje eller fra en bistandsorganisasjon, men noen som har erfaring med å jobbe direkte med barna.

- Det er et omfattende arbeid som skal gjøres. Hva blir viktigst for deg i det året vi går inn i?

Internasjonalt blir det viktigste å få til en kartlegging av hvor langt unna landene er å oppfylle de internasjonale kravene. Vi må finne den faktiske situasjonen for barn verden over. Først når vi har kommet dit vil vi kunne si hva som er de nødvendige neste skritt. Nasjonalt ser jeg mest frem til å gå i gang med det nye prosjektet som handler om forebygging. Vi vet at mange barn og familier sliter lenge før de fanges opp. Nå skal vi se hvordan vi kan gjøre det bedre, og vi har gode eksempler fra Finland og Østerrike som vi kan trekke inn i norske kommuner.

 

- Det som alltid gjør størst inntrykk er de møtene jeg har med barna våre.