Gå til hovedinnhold

Verdens mest populære lotteri til Norge

Intervju med Bente Lier

Nå kommer lotteriet som gjør det ekstra fint å vinne. I Postkodelotteriet er loddnummeret ditt basert på hvor du bor – og om naboen din vinner, vinner du også. I tillegg går lotteriets overskudd til ideelle formål. – Postkodelotteriet vil gjøre det mulig for oss å utvide arbeidet vårt og sikre enda flere barn god omsorg og utvikling, sier Bente Lier.

– Postkodelotteriet har siden starten hatt som hovedformål å styrke det sivile samfunn verden over, ved at overskuddet går til humanitære organisasjoner og stiftelser. Alle som kjøper lodd i dette lotteriet vil bidra til vårt arbeid for at barn skal få god omsorg, sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer i Norge.

Hvordan fungerer Postkodelotteriet?
– Loddene du kjøper i Postkodelotteriet er satt sammen av postnummer, postkode og et individuelt loddnummer. Hvis du blir trukket som vinner, får alle som har samme postkode og samme postnummer premie – hvis de også har kjøpt lodd vel og merke. I Norge går overskuddet av Postkodelotteriet til SOS-barnebyer og WWF (Verdens naturfond). Lotteriet medfører ingen kostnader eller økonomisk risiko for organisasjonene, som er garantert minst 50 prosent av lotteriets omsetning etter premier.

Kan vi være sikre på at SOS-barnebyer får pengene?

– Postkodelotteriet er en seriøs, trygg og solid virksomhet, som bidrar med viktige inntekter til svært mange humanitære aktører. Det er stor bredde i tildelingene i de landene Postkodelotteriet allerede finnes, og både små og store organisasjoner får støtte. De har lang erfaring og mye kompetanse, både på lotteridrift og humanitært arbeid. I Norge er det satt et omsettingstak på 300 millioner kroner for Postkodelotteriet. Postkodelotteriet vil likevel kunne bidra til at vi kan etablere tiltak som sikrer barn omsorg, som vi ellers ikke ville hatt finansiering til, sier Lier.

Hvor mye penger har Postkodelotteriet delt ut?
– I løpet av årene de har eksistert, har de delt ut over 80 milliarder kroner. I vårt naboland har Svenska Postkodlotteriet allerede bidratt med nesten 239 millioner til SOS-barnebyers arbeid i verden. Postkodelotteriet er svært populært i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige.

Postkodelotteriet er svært populært i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige.  Foto: Eva Edsjö
Postkodelotteriet er svært populært i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige. Foto: Eva Edsjö

– Hvorfor er det så populært?
– Jeg tror det skyldes kombinasjonen av å kunne dele vinnergleden med nærmiljøet og vissheten om at du uansett vinnerlodd eller ikke, bidrar til at verden blir et bedre sted.

Tror du det blir like populært i Norge?
– Vi håper jo det. Loddsalg har gjort det mulig å drive lag og foreninger over hele Norge i mange tiår. Jeg har tro på at nordmenn har lyst til å bidra til viktige formål også utover det lokale. Og jeg tror tanken bak og utformingen av Postkodelotteriet som konsept vil gjøre det morsomt å være med.

Bidrar dere til spillavhengighet?
– Vi er svært opptatt av å ikke bidra til spillavhengighet, og det er også et kriterium for å få starte nye lotterier i Norge. Postkodelotteriet er et nummerspill med lang tid mellom innbetaling og trekning, og med faste grenser for hvor mye en enkelt loddkjøper kan satse, og det er dermed ikke et avhengighetsskapende spill. Risikovurderinger gjort på Postkodelotteriet konkluder også med at det er liten risiko, og det er heller ingen eksempler fra de landene hvor spillet er etablert på spillavhengighet. Postkodelotteriet skal være en glede å være med på, enten du vinner eller ei.

Postkodelotteriet

  • Nederlandsk konsept, etablert i 1989
  • Finnes i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige
  • Verdens tredje største private bidragsyter til humanitære formål
  • Novamedia Norsk postkodelotteri AS fikk i 2017 sammen med SOS-barnebyer og WWF, en av tre lisenser for spillvirksomhet i Norge. Lisensen åpner for en norsk versjon av Postkodelotteriet.

Slik kjøper du lodd

  • Du kan kjøpe lodd på postkodelotteriet.no
  • Postkodelotteriet kan selge maksimalt 125 000 lodd i måneden.

Les også om Leonardo DiCaprio som er blant ambassadørene for Postkodelotteriet.

Dette intervjuet er hentet fra SOS-magasinet. Du finner flere saker her.