Gå til hovedinnhold

Innsatsen for barn uten omsorg må målrettes

Anslagsvis ti prosent av verdens barn er uten omsorg eller står i fare for å miste omsorgen fra en voksen. De risikerer å falle utenfor tiltakene som skal sørge for at vi når FNs bærekraftsmål. En ny rapport fra SOS-barnebyer gir konkrete anbefalinger på hva som må gjøres for at barn uten omsorg blir inkludert.

08. juni 2017

Under mottoet Leave no one behind tar bærekraftsmålene sikte på å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet innen 2030.  Men så lenge de omsorgsløse barna ikke er definert som målgruppe og vi mangler informasjon om hvem de er og hva som er deres livssituasjon, er det ikke mulig å sørge for at ingen blir etterlatt.

Beskyttelsesstrukturer for barn må styrkes

Rapporten «En verden som bryr seg» bidrar med gjennomførbare og konkrete anbefalinger til hvordan innsatsen for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling for alle, kan skape positiv endring for barn uten omsorg.

SOS-barnebyer mener at verdenssamfunnet må ta ansvar for å forebygge at barn mister omsorg fra familien sin, og sørge for omsorgsalternativer som tilfredsstiller FNs krav for barn som ikke kan vokse opp hos biologisk familie. Rapporten trekker blant annet frem økt støtte til foreldre, kompetansebygging og styrking av barnevernsstrukturer som tiltak som må inkluderes i arbeidet for å sikre barns velferd og beskyttelse.

Datagrunnlag er nødvendig

Rapporten viser også hvorfor pålitelig informasjon er nødvendig for å overvåke hvordan bærekraftsmålene blir implementert, for å sikre at alle blir inkludert.

Bærekraftsmålene anerkjenner at strategiske investeringer i barn er nøkkelen til å nå mange av målene. Hvis barn skal stå i sentrum for den globale utviklingsagendaen, kan vi ikke ignorere barns omsorgs- og hjemmesituasjon. SOS-barnebyer foreslår å utvikle indikatorer og rammeverk som også fokuserer på de mest marginaliserte barna. I tillegg må barns omsorgs- og hjemmesituasjon inkluderes som egen kategori i offentlige statistikker, slik at man får en oversikt over barn uten foreldreomsorg. Først når alle grupper barn er blitt identifisert, vil det være mulig å sette inn riktige og effektive tiltak for å skape utvikling.

Last ned rapporten her.