Gå til hovedinnhold

Sammen oppnår vi bærekraftmålene

SOS-barnebyer og partnere bidrar gjennom felles innsats til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål. Særlig åtte mål er viktige for SOS-barnebyers arbeid.

19. september 2019

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe fattigdom og fremme rettferdighet og utvikling innen 2030. 

Åtte sentrale mål

Flere av de 17 bærekraftsmålene som ble lansert av FN i 2015 er relevante for SOS-barnebyers arbeid for barn og unge. Særlig retter vi oss mot følgende åtte mål:  

·       #1: Utrydde fattigdom

·       #3: God helse

·       #4: God utdanning

·       #5: Likestilling

·       #8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

·       #10: Mindre ulikhet

·       #16: Fred og rettferdighet

·       #17: Samarbeid for å nå målene 

Resultater gjennom 70 år

Det er i år 70 år siden SOS-barnebyer ble etablert for å gi omsorg til barn som er alene. Med videre satsning på familiebasert omsorg og programmer som styrker familier, vil vi og våre partnere fortsette å skape utvikling for barn, unge og familier også frem mot 2030.

Utdanning til 5,3 millioner barn

Bærekraftsmål 4 omfatter tilgang til skole og kvalitetsutdanning. SOS-barnebyers mange utdanningsprogrammer – fra barnehage til arbeidsopplæring og høyere utdanning – bidrar til flere av milepælene under dette målet. Anslagsvis 82 prosent av barna i våre programmer tilegner seg kunnskap i tråd med målet, og slik vil SOS-barnebyer ha hjulpet 5,3 millioner barn på verdensbasis med å skaffe seg en god utdanning innen 2030.

Les mer: Slik arbeider SOS-barnebyer for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål 

 

Lignende eksempler finnes for bærekraftsmål 1, 8, 10, og 16, som illustrert i figuren under.