Gå til hovedinnhold

Hvordan få skattefradrag og betale fadderbidraget?

Som fadder i SOS-barnebyer kan du fradrag i skattepliktig inntekt. Fradraget gjelder for samlet beløp over 500 kroner per år.

Skattefradrag


Alle innbetalinger må være på vår konto innen 31. desember for fradrag inneværende år. For korrekt innrapportering til skattemyndighetene trenger vi ditt fødselsnummer. Gå inn på Min side eller fyll inn opplysningene i skjemaet for skattefradrag som du finner her. 

Betaling av fadderbidrag

SOS-faddere støtter med et fast månedlig beløp. Vi anbefaler at fadderbidraget betales via AvtaleGiro eller e-Faktura. Det sparer administrasjonskostnader og sikrer at fadderbidraget enkelt betales hver måned. 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 23 35 39 00 dersom du har spørsmål om betaling av fadderbidraget.

Bli fadder

Over hele verden er det barn som enten har mistet mamma og pappa eller har omsorgspersoner som ikke klarer å ta var på dem. Det er disse barna som får et nytt hjem i SOS-barnebyer.

Bidra til å gi et barn omsorg, kjærlighet og en ny start!