Gå til hovedinnhold

Peru: Hvert hundrede barn har mistet en forelder

Koronapandemien har gjort tusenvis av barn foreldreløse. Peru er det landet som er hardest rammet. Der har hvert hundrede barn mistet sin nærmeste omsorgsperson til korona.

02. februar 2022

I land etter land ser vi nå konsekvensene av pandemien hos de mest sårbare blant oss, nemlig barna. Pandemien har gjort at over én million barn har mistet sin primære omsorgsperson. De aller fleste i deler av verden der sikkerhetsnettet er dårligst.

Hardest rammet er Peru, hvor nesten 100 000 barn har mistet mammaen sin, pappaen sin eller sin nærmeste omsorgsperson.

– Situasjonen for disse barna er kompleks og krevende. Det har en sterk emosjonell påvirkning på livene deres, i tillegg blir de mer utsatt for utnyttelse, vold, at de faller fra på skolen, blir hjemløse  sier nasjonaldirektør for SOS-barnebyer i Peru, Nancy Martinez.

Antallet barn i fattigdom doblet

Maria del Carmens barnebarn er en del av denne dystre statistikken. I fjor vår mistet de mammaen sin til korona. Heldigvis hadde de en mormor som stod klar til å ta imot dem, men hun hadde ikke klart omsorgsovertakelsen alene.

– Takk og lov for SOS-barnebyer, med hjelp fra dem har vi klart å komme oss videre. Jeg har løst flere situasjoner, både bolig og mat til barna mine. Og barna har fått psykologisk hjelp til å overvinne min datters bortgang, sier del Carmen.

Mange av barna som har blitt foreldreløse i Peru har endt opp hos sin utvidede familie. Det er imidlertid mange av disse familiene som strever med ekstrem fattigdom, og det er en stor risiko for at de ikke klarer å møte barnas grunnleggende behov. Antallet barn som lever i fattigdom i Peru har doblet seg fra to millioner i 2019 til fire millioner i 2020.

– Tusenvis av mennesker har mistet jobbene sine og familienes inntekt har gått drastisk ned. Det setter grunnleggende rettigheter som mat, helse, utdanning og bolig i fare. Samtidig er det utfordrende å bryte ned visse kulturelle praksiser for å oppdra barn. Det er fortsatt tro på at vold og straff er en måte å disiplinere på, sier Martinez.

bilde
– I disse dager er oppdraget vårt om å forsvare og fremme barns rettigheter og trygge oppvekstsvilkår ekstremt viktig, sier Nancy Martinez.

Stor oppgave fremover

SOS-barnebyer har koordinert innsatsen med lokale myndigheter og andre lokale aktører for å gi hjelp til sårbare familier. Det er åpnet 114 suppekjøkken på landsbasis. I tillegg har vi delt ut hygienesett, matvarer og enkelte steder gitt medisinsk behandling til barn.

– Vi har også jobbet med barnas utvidede familie for å innlemme barn som har mistet foreldrene sine, og vi gir familiene permanent oppfølging og støtte. I samarbeid med lokale eller private institusjoner og offentlige programmer jobber vi for å sikre familienes økonomiske inntekt. SOS-barnebyer i Peru har jobbet med flere enn 18 000 familier i sårbare situasjoner.

Ifølge regjeringens beregninger blir ikke situasjonen med foreldreløse barn noe mindre prekær fremover. For SOS-barnebyer blir det en stor oppgave å sikre kvalitetstjenester til sårbare familier, og sikre at de får psykisk helsevern, utdanning og arbeid.

– Opplever du at oppdraget til SOS-barnebyer har fått en annen betydning når så mange peruanske barn og unge har mistet omsorgspersonen sin?

– I disse dager er oppdraget vårt om å forsvare og fremme barns rettigheter og trygge oppvekstsvilkår ekstremt viktig. SOS-barnebyer må fortsette og støtte sårbare familier og forhindre at barn vokser opp alene uten en familie.