Gå til hovedinnhold

Barn og unge i Ukraina trenger din hjelp!

Barn i Ukraina er enten på flukt eller i bomberom. SOS-barnebyer jobber nå for at barn og familier evakueres trygt og støttes med mat, vann og hjelp til å behandle traumer.

bilde
Ei jente i et bomberom i Kyiv.

Mange steder i de verst rammede områdene i Ukraina er butikken snart tømt for varer, minibankene tomme for penger og betaling med bankkort umulig. Tilgangen til helsetjenester, nødvendig medisinsk hjelp og varer er begrenset på grunn av sikkerhetssituasjonen, portforbud og unntakstilstand. Sosiale stønader fra staten skal også være stoppet. I tillegg er det svært mange både barn og voksne som trenger psykososial hjelp for å håndtere de ekstremt traumatiske opplevelsene den siste tiden. 

Vi jobber nå særlig mot de 64 000 fosterbarna og nesten 100 000 barna som bor på institusjoner. Mens fosterfamilier mister økonomisk støtte fra myndighetene på grunn av krigen, risikerer barna på institusjon å bli værende igjen alene fordi de ansatte evakuerer eller sitter fast i bomberom. 

I fire ulike regioner i den vestlige delen av Ukraina har SOS-barnebyer funnet lokale samarbeidspartnere som vi nå jobber sammen med for å sikre mat, nødvendige forsyninger, psykososial støtte og evakuering av barn i statlige institusjoner og fosterfamilier. Vi trapper også opp innsatsen for barn og familier på flukt i nabolandene. 

Slik jobber vi i katastrofer

SOS-barnebyers katastrofefond hjelper barn og familier rammet av krig og katastrofer. Vår førsteprioritet er alltid å gi barn omsorg og beskyttelse – og med din hjelp kan vi handle raskt når behovet oppstår.

SOS-barnebyer deler ut mat, vann, klær og andre nødvendige basisvarer. Vi gir psykologisk støtte og hjelper barna med å bearbeide traumatiske opplevelser.

Med over 30 000 ansatte i 137 land, kan vi raskt snu oss rundt der det skjer. Og vi samarbeider med andre organisasjoner og myndigheter der vi kan – så hjelpen skal komme mest mulig effektivt fram.

Alle inntektene går til SOS-barnebyers katastrofefond, som hjelper barn og familier rammet av katastrofer og krig.

SOS-barnebyer i Ukraina:

SOS-barnebyer startet sitt arbeid i Ukraina i 2003, da et familieprogram ble etablert i hovedstaden Kyiv. I 2010 åpnet den første barnebyen i Brovary i Kyiv-regionen. 

I 2012 etablerte SOS-barnebyer tiltak i Luhansk. Kort tid etter krigen brøt ut i Donbas i 2014 ble aktivitetene omorganisert og utvidet for å svare på de økene behovene til barn og familier i Luhansk-regionen nær konfliktsonen. 

Et barn med patronhylser i hånda. Foto: Katerina Ilievska.