Gå til hovedinnhold

"Det er vår plikt å gjøre det vi kan for å ta imot barn som er alene eller har kommet bort fra familien sin".

- En av våre kollegaer i SOS-barnebyer Palestina. Les mer her

Nødhjelpsarbeidet i gang i Gaza 

SOS-barnebyer i Palestina og Israel har i fellesskap utarbeidet en nødhjelpsplan. Målet er å sikre mat, vann og husly, omsorg og beskyttelse, skolegang og tilgang til fysisk og psykisk helsehjelp til tusenvis av barn og familier rammet av krigen og konflikten i Gaza, Israel og på Vestbredden. 

Nødhjelpstiltakene er: 

  • Akutte omsorgstiltak for barn som er alene eller har kommet bort fra familien sin.  
  • Direkte nødhjelp som utdeling av matkuponger, for å unngå at flere familier bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv.   
  • Sirke trygghet og beskyttelse for de hardest rammede familiene, hvor følgene av krigen gjør at barna risikerer å ende opp uten foreldreomsorg.    
  • Hjelpe barn og foreldre å bearbeide og håndtere traumer etter store følelsesmessige påkjenninger.   
    Sørge for midlertidig undervisning til barn som har mistet skolegang som følge av krigen, frem til skolene åpner igjen.   
  • Økonomisk støtte til familier som er i en kritisk vanskelig situasjon, med særlig vekt på alenemødre og unge.   
  • Styrke kapasiteten til lokale samarbeidsorganisasjoner slik at de kan dekke behovene til barn og familier i vår målgruppe som oppstår som følge av krigen. 

- Særlig for barna i Gaza er det kritisk. Våre folk på bakken gjør det de kan, men fire timers humanitære pauser monner ikke. Det er krise, og mer hjelp må inn nå"

- Generalsekretær i SOS-barnebyer, Sissel Aarak 

Tusenvis av barn er rammet 

Estimatet fra Euro-Med Monitor er at 25 000 barn har mistet enten en eller begge foreldrene sine siden krigen startet. Tusenvis av disse barna blir tatt vare på av utvidet familie, men noen står også helt alene tilbake. Uten foreldre, søsken eller slekt.

 

Gi barn den viktigste beskyttelsen

Ved å bidra med en donasjon er dere med å sørge for at barn får omsorgen og beskyttelsen bare en familie kan gi, særlig i kriser. Deres støtte når ut til de mest sårbare barna, både i Gaza og rundt om i verden.

Barn uten foreldre, eller andre omsorgspersoner, trenger voksne som kan gi dem trygghet, sørge for mat og rent vann, samt gi nødvendig hjelp i kritiske situasjoner. Ved å donere hjelper dere barn som ikke har noen å henvende seg til for trøst, sikkerhet eller hjelp til å bearbeide traumatiske opplevelser. Barn som er alene, er dessuten ekstra sårbare for vold og overgrep.

Ved å gi en donasjon er din bedrift med på å gi disse barna tryggheten og beskyttelsen de trenger. 

Barna trenger deres støtte nå og vil trenge det framover.

Vi var der før krigen, vi er der under krigen, og vi blir der etter krigen.

Hva gjør vi i Palestina-Israel konflikten

Hva gjør vi i Palestina-Israel konflikten

SOS-barnebyer fordømmer luftangrep på boligblokker

SOS-barnebyer fordømmer luftangrep på boligblokker

Vårt arbeid

Vårt arbeid

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon