Haneen – en viktig stemme for barn og unge i Palestina

Haneen er en sterk og modig jusstudent som bruker all sin tid, ved siden av studiene, til å kjempe for barn og unges rettigheter i Palestina.

Portrett av Haneen som står ute og som smiler, hun har på seg svart genser, beige jakke og hijab. Foto: Alea Horst

Haneen sin interesse for menneskerettigheter – spesielt barns rettigheter – startet tidlig. Da Haneen var tre år døde moren og faren klarte ikke å ta vare på henne, tvillingsøsteren og broren. De fikk et nytt midlertidig hjem hos Ensherah som er fostermor i SOS-barnebyer. Haneens engasjement er basert på egen erfaring om hvor viktig det er at barns rettigheter blir ivaretatt og at barnekonvensjonen blir fulgt: Alle verdens barn har rett på familieliv, beskyttelse og omsorg.

Som barn var hun selv aktiv deltaker og tilhenger av ulike aktiviteter og prosjekter for barn og unge i regi av SOS-barnebyer. Hun var ekstra engasjert i læringstilbud og prosjekter som dreide seg om barns rettigheter, påvirkningsarbeid og barnevern. 

Ungdomsrådet blir til

For fem år siden ble Haneen kontaktet en av SOS-barnebyers ungdomsrådgiver. De skulle etablere Ungdomsrådet og Haneen ble oppfordret til å søke. I dag består Ungdomsrådet av Haneen og 11 andre engasjerte unge palestinere. Her diskuteres, planlegges og gjennomføres ulike tiltak for barn og unge. Rådet løfter også opp hva lokalsamfunnene mangler for å være et godt miljø å vokse opp, og leve i. Sammen blir rådet enige hva som bør gjennomføres og presenterer forslagene for ungdomsrådgiveren.

Gjennom prosjektene og utfordringene vokser fellesskapet. Vi knytter bånd til hverandre og får nye erfaringer på samme tid.

Forteller Haneen

Et trygt og fortrolig første sted for barn å vende seg til

Ungdomsrådet gjennomfører mange aktiviteter sammen med barna, dette gjør at de får et tillitsforhold, og barna tør å dele bekymringer og problemer. De som er med i ungdomsrådet har fått opplæring i hvordan vanskelige temaer og situasjoner håndteres, både med barn og voksne. Og Ungdomsrådet har etablert seg som et trygt sted, der barn og unge i fortrolighet kan henvende seg når de har det vanskelig, eller bare trenger noen å prate med.

Haneen kan mye om rettigheter og hvilke følger brudd på barnas rettigheter kan føre til. Derfor er Ungdomsrådets arbeid med å bygge broer mellom barn og voksne spesielt viktig.

Haneen har på seg svart genser, beige jakke og hijab. Foto: Alea Horst
Barna de prater med opplever at de som er i ungdomsrådet skjønner problemer deres og klarer å relatere seg til disse på en annen måte enn voksne kan.

En formidler for barn og unge

Barna de prater med opplever at de som er i ungdomsrådet skjønner problemer deres og klarer å relatere seg til disse på en annen måte enn voksne kan. I mange tilfeller formidler Haneen utfordringene videre til voksne som har mulighet til å skape endringer og/eller hjelpe.

På grunn av engasjementet sitt fikk Haneen muligheten til å representere SOS-barnebyer i prosjektet «Rettighetene til barn i alternativ omsorg» og i 2018 ble hun valgt ut til å delta i et program i regi av FN. Der delte hun historien sin, erfaringene med alternativ omsorg og gjenforeningen med familien.

Allerede før hun var ferdig på skolen, hadde Haneen erfart og opparbeidet mye innsikt rundt lover og regler, menneskerettigheter og barns rettigheter. Dette gjorde hennes valg av studieretning enkel – juss.

Jeg klarer å gjennomføre alt med støtten fra SOS-barnebyer, mye organisering og en streng tidsplan.

Sier Haneen

Akademiet for barns rettigheter i Palestina

Ved siden av studiene og Ungdomsrådet og er Haneen medlem av Akademiet for barns rettigheter i Palestina. Her kjemper hun for å få ulike deler av barnevernloven inn i grunnloven. I tillegg jobber hun for rettighetene til barn uten sivil identitet (barn uten statsborgerskap). Dette initiativet har allerede ført til at nye lover har blitt vedtatt. Nå jobber de med å etablere grupper som skal besøke skoler for å opplyse barn om deres rettigheter.

De er også aktive i sosiale medier, hvor det viktigste budskapet er at alle kan gjøre noe for andre. Det deles bilder og historier av frivillige. Formålet er å dele erfaringene og inspirere enda flere til å engasjere seg. Når vi spør henne om hvordan hun klarer å finne tid alt, ler Haneen og svarer: – Jeg klarer å gjennomføre alt med støtten fra SOS-barnebyer, mye organisering og en streng tidsplan.