Fra stengt dør til entreprenør

Pandemien sendte millioner av unge mennesker ut i arbeidsledighet, også i Mosambik. Uten yrkesopplæring eller jobb faller ungdommen utenfor, med få muligheter til å komme seg ut av fattigdommen. Bestemoren til Marcos visste hva han ville.

Marco, med svart t-skjorte, svart forkle og beskyttelseshette på hodet. Han er en av ungdommene som har deltatt på arbeidslivstreningen. I dag er han kokk på et av de største hotellene i Beira. Med lønnen kan han nå skape seg en bedre fremtid. Drømmen er å starte egen restaurant.

Drømmer om egen business

Én av dem som i beste fall så for seg strøjobber som ufaglært bygningsarbeider, er Marco (24). Uten penger til videre utdanning, sa han farvel til barndomsdrømmen om å bli kokk – inntil bestemoren fikk vite om SOS-barnebyers program som får unge muligheter til å få seg en jobb..

– Bestemor visste jo hva jeg egentlig ville, og hun meldte meg på opplæringsprogrammet til SOS-barnebyer. Der lærte vi også om hva som skal til for å starte en egen business. Når det er så vanskelig for unge å finne jobber, er grunnleggende opplæring i entreprenørskap utrolig viktig, forteller Marco.

Når det er så vanskelig for unge å finne jobber, er grunnleggende opplæring i entreprenørskap utrolig viktig.

Marco

Etter endt opplæring fikk han jobb på en restaurant. Og selv om han trives veldig godt i jobben, og får særs godt skussmål av sjefen, er drømmen å starte for seg selv.

– Jeg sparer en del av lønna for å ha startkapital. Tanken er å starte med fastfood og så forhåpentligvis utvide etter hvert. Har ikke navnet helt klart ennå, men jeg jobber med saken, ler Marco.

Det høyeste tallet på 15 år

Ifølge International Labour Organization (ILO) er det 280 millioner unge mellom 15 og 24 i Mosambik som verken er i jobb, under utdanning eller opplæring.

Generasjon «lock down» kan bli en tapt ressurs

Pandemien ga økt ledighet, særlig blant unge voksne, og de sliter fortsatt med å finne arbeid. Verst stilt er unge i lav- og middelinntektsland. Dagens unge går dessuten inn i voksenlivet i en tid preget av overlappende globale kriser.

Ifølge International Labour Organization (ILO) er det 280 millioner unge mellom 15 og 24 som verken er i jobb, under utdanning eller opplæring – det høyeste tallet på 15 år. De som aldri har fått verken utdanning eller jobberfaring i formell sektor, blir i stor grad stående utenfor. Utdanning, opplæring, veiledning og oppfølging av ungdommen trengs for å forhindre at generasjon «lock down» blir en tapt ressurs.

I Mosambik økte ledigheten blant unge voksne til åtte prosent i 2020, og der har den ligget siden. I tillegg til å sørge for at barn og unge fullfører skolegang, satser SOS-barnebyer på mentorprogram som YouthCan!, yrkesopplæring og støtte til etablering av småskala-bedrifter for å styrke ungdommers muligheter til å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Grønnsaker gir skolepenger

En som har fått støtte til skolegang og også inntektsmuligheter som gjør det mulig å betale for videre utdanning, er Felix (19). Han bor i utkanten av Beira, og ønsker seg en utdanning som gir jobbmuligheter.

Felix i grønn t-skjorte med krage og svarte bukser vanner avlingen med en svart kanne. Foto: Cornel van Heerde

– Jeg fikk støtte til utstyr og det andre som trengtes til oppstart, og nå dyrker jeg grønnsaker. Inntektene fra salget gjør at jeg kan fortsette skolegangen, Felix (19).

– Mitt ønske er å bli lærer. Jeg vil ha en jobb som kan gi et bedre liv enn det jeg og familien min har i dag.

Moren hans er aleneforsørger og familien får støtte fra SOS-barnebyer. Et viktig tiltak er å sørge for at ungdom fra familier i en vanskelig situasjon skal få mulighet til å fortsette utdanningen.

 – Jeg snakket en del med rådgiverne i SOS-barnebyer, og de spurte meg blant annet hva jeg kunne tenke meg å gjøre. Vi har et jordstykke som egner seg til dyrking av mat, og det var noe jeg godt kunne tenke meg. Jeg fikk støtte til utstyr og det andre som trengtes til oppstart, og nå dyrker jeg grønnsaker. Inntektene fra salget gjør at jeg kan fortsette skolegangen.

Mitt ønske er å bli lærer. Jeg vil ha en jobb som kan gi et bedre liv enn det jeg og familien min har i dag.

Felix (19)

Gir mulighetene videre til andre

Armando er 28 år og driver en bar med enkel servering. Han vokste opp i en av SOS-barnebyers fosterfamilier i Pemba, og toppkarakterer på skolen la egentlig til rette for en akademisk karriere. Men hans drøm var å starte egen bedrift og samtidig hjelpe andre unge inn i arbeidslivet.

Armando står i baren og prater med to venner. Han har op seg lyseblå kortermet skjorte. Foto: Cornel van Heerden
Armando drømte om å starte egen bedrift og samtidig hjelpe andre unge inn i arbeidslivet.

– Jeg åpnet i 2017 og har utvidet tilbudet underveis. Jeg har fått opplæring i entreprenørskap og ønsker å gi det videre til andre også.

Flere av dem han vokste opp med i SOS-familien har jobbet sammen med ham, og han har nylig ansatt fire nye ungdommer.

– Ungdomsledigheten er høy, og den økonomiske situasjonen nå gjør det vanskelig for unge å få jobb. De trenger muligheter til å komme seg inn på arbeidsmarkedet og få arbeidserfaring. Og jeg vil ikke egentlig si at jeg hjelper dem – jeg har jo behov for dem. Det er mer et partnerskap.

Fakta

  • Over 60 prosent av befolkningen i Afrika er under 25 år.
  • Høyt antall i arbeidsfør alder kan bidra til økonomisk vekst, hvis de har skolegang, utdanning/opplæring og at det finnes jobber til dem.
  • En stor andel unge mennesker uten arbeid kan få alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser.
    Ungdom som har vokst opp uten et stabilt familienettverk eller i alternativ omsorg har dårligere utgangspunkt enn andre.
  • Å støtte ungdommer i overgangsfasen til voksenlivet og sørge for utdanning, opplæring og sysselsetting er en viktig del av SOS-barnebyers arbeid.