De samme sårbare menneskene

Sikkerhetsansvarlig for Yara i Europa har vært vitne til mye krig og konflikt, blant annet som tidligere sjef for Forsvarets Etterretningsbataljon. Likevel kom det veldig tett på da han besøkte SOS-barnebyers prosjekter i Borodyanka i Ukraina.

En mor med mørkt, langt hår og blå og hvit stripete genser ser ned og holder rundt den lille datteren sin, med lyst langt hår med spenner, hun sitter tullet inn i et pledd. Foto: Katerina Ptakha

– Det var sterkt. Byen ligger bare en time utenfor Kyiv, likevel var det en helt annen opplevelse. Borodyanka er en av byene som på et tidspunkt var okkupert av russiske styrker, og som bærer preg av det. Krigen er fortsatt synlig. På tross av at jeg har vært ute i krig- og konfliktområder tidligere, så kom dette veldig nært. 

Et knapt år før den russiske invasjonen av Ukraina, hadde Aleksander Jankov bestemt seg for å tre ut av kongens klær. Jobben som fristet i det sivile liv, var som sikkerhetsdirektør for Yara International i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Yara International er en av verdens største leverandør av mineralgjødsel, og en avgjørende brikke i den globale matproduksjonen. Da de russiske stridsvognene rullet inn i Ukraina, stod enormt mye på spill. Gasspriser, råvarer, forsyningslinjer. Ingenting var lenger som før. Det var død og fordervelse. Flyktningstrømmer. Traumer og lidelse. For Yara ble det viktig å gjøre noe nå for mennesker i krise.  

Aleksander Jankov, sikkerhetsansvarlig i Yara internasjonalt. Han har mørkt hår og skjegg, og har på seg en lyseblåskjorte. I bakgrunnne er det et skilt med Yaras logo. Foto: Claire Ines Coriat
Aleksander Jankov, sikkerhetsansvarlig i Yara internasjonalt.

– Økonomisk støtte til SOS-barnebyers operasjoner i Ukraina var et godt alternativ, fordi vi ville bidra med noe positivt for mennesker som var i umiddelbar nød som følge av krigshandlingene. Å bidra med å opprettholde landbruk, sysselsetting og den ukrainske økonomien ville vi gjøre uansett, og det har en viktig langtidsvirkning.

Men, det var viktig for oss å bidra litte grann med noe som kunne virke hurtig. Da vi i vinter skulle besøke våre kollegaer i Ukraina, var det naturlig å spørre SOS-barnebyer om vi kunne besøke noen av prosjektene som vi hadde gitt penger til. 

Yara har bidratt med 3 millioner kroner til SOS-barnebyers arbeid for barn, unge og familier i Ukraina.

Forståelse og kunnskap 

Reisefølget fra Yara fikk blant annet besøke SOS-barnebyers sosialsenter, rettet mot internt fordrevne ukrainere fra øst i landet. Her, midt i en by herjet av russiske bomber, med lite tilgang på både skoler og steder å bo, er sosialsenteret et fristed. Det er egne såkalte «safe spaces» for barn og ulike aktivitetstilbud, mødregrupper, psykologhjelp og utdeling av nødvendig utstyr som klær og undervisningsmateriell. 

To gutter med blondt  hår står med ryggen til, begge har blå t-skjorter. De får overlevert skolebøker fra en av SOS-barnebyers medarbeidere. Hun har mørkt langt hår, med pannelugg, og blå t-skjorte med SOS-barnebyers logo. Foto Ksenia Borisova
Gjennom SOS-barnebyers arbeid i Ukraina har 400 000 barn og familiene deres fått støtte og oppfølging.
Flere barn sitter rundt et bord og tenger på og klipper i fargerikt papir. En medarbeider med lyst kort hår og blå genser med SOS-barnebyers logo på ryggen, hjelper dem. Foto: Katerina Ilievska
60 000 barn har fått muligheten til å leke, få undervisning og treffe andre barn i de barnevennlige sentrene våre.
Yaras medarbeidere sammen med SOS-barnebyers medarbeidere. Foto: Yara
Yaras delegasjon sammen med SOS-barnebyers medarbeidere i Borodyanka.

– Vi ble introdusert for det store omfanget av forskjellige programmer som SOS-barnebyer har etablert i denne byen, og det var intet mindre enn imponerende. Vi ble også presentert for samarbeidet mellom SOS-barnebyer og lokale myndigheter. Det oppfattet vi både som hensiktsmessig og viktig for å nå ut til flest mulig. Samtidig oppfatter vi filosofien som ligger bak programmene, med å styrke familier som grunnlag for å ta vare på barn, som veldig fornuftig. Det er formidabelt hvor mye de ansatte i Ukraina har klart å utrette på så kort tid under svært vanskelige forhold.  

– Hvorfor var det viktig for dere å se dette på nært hold? 

– Det gir forståelse. Selv om det bare er et lite øyeblikksbilde, får man noen konkrete størrelser å knytte egen kunnskap opp mot. Det gjør at vi kanskje skjønner mer av verdikjeden i denne typen hjelpearbeid. Det å forstå og ha kunnskap om hvordan hjelpeorganisasjoner jobber, bidrar åpenbart til at vi står i en bedre posisjon til å ta gode og riktige valg både i Ukraina og andre steder i verden på et senere tidspunkt. Vi jobber i mange land med uro og konflikt. 

– Var det noe som gjorde spesielt inntrykk på deg under besøket? 

– Vi ble veldig imponert over hvordan SOS-barnebyers medarbeidere i Ukraina fremstod. Både hvordan de tok imot oss, men også hvordan de jobbet systematisk med å ta vare på sårbare familier og legge til rette for dem. Det er godt å se, for det er en sårbar gruppe mennesker dere retter dere mot. Vi er takknemlige for at det er mennesker som gjør den jobben, også i Ukraina der vi har ansatte, i et land som vi bryr oss om.  

Boligblokker som er utbombet. I forgrunnen et lekestatvi. Foto: Alea Horst

Borodyanka er en av byene som på et tidspunkt var okkupert av russiske styrker, og som bærer preg av det. Krigen er fortsatt synlig.

Hver enkelt ekstra viktig 

Da invasjonen var et faktum 24. februar 2022, var det naturlig nok menneskene Yara først og fremst var opptatt av. De har 11 ansatte spredt omkring i landet og et kontor sentralt plassert i Kyiv. Alle 11 har familier og mange av dem har barn. På krigens tredje dag ble kontoret i Kyiv truffet av russiske missiler. Heldigvis hadde Yara lenge før krigsutbruddet sendt alle på hjemmekontor. De hadde i lang tid forstått hva som var i ferd med å skje, de visste bare ikke nøyaktig når. 

– Jeg hadde lagt meg veldig sent kvelden i forveien, for å levere en vurdering av situasjonen som i klartekst sa at et angrep var nært forestående. Da jeg våknet dagen etter og det var i gang, var jeg mentalt forberedt – og våre ansatte i Ukraina hadde gjort gode forberedelser. De klarte seg godt gjennom de første krigsdagene selv om det åpenbart var traumatisk og slitsomt, og de var veldig redde. 

Jankov fullroser sine ukrainske kollegaer. Både for viljen til å fortsette med jobben sin når det etter hvert ble mulig, og forståelsen for hvor viktig det er å holde hjulene i gang. Både for Ukraina sin del, hvor landbruket er en hjørnesten i økonomien. Men, vel så mye i et globalt perspektiv. Ukraina kalles ikke Europas kornkammer uten grunn. 

– Yara er største leverandør av det som heter Premium mineralgjødsel til det ukrainske landbruket. Det leveres til mange av de store produsentene av landbruksprodukter. Produkter som hentes ut til blant andre Verdens matvareprogram som gir mat til folk i nød rundt omkring i verden. Og når det bare er 11 ansatte i Ukraina, blir hver enkelt person ekstra viktig i den store sammenhengen. 

Jeg hadde lagt meg veldig sent kvelden i forveien, etter å ha levert en vurdering av situasjonen som i klartekst sa at et angrep var nært forestående. Da jeg våknet dagen etter og det var i gang, var jeg mentalt forberedt – og våre ansatte i Ukraina hadde gjort gode forberedelser.

Aleksander Jankov

Verdier som passer godt sammen 

Med dette perspektivet får man en ekstra drivkraft til å holde ut i krevende tider. En drivkraft Jankov mener Yara og SOS-barnebyer deler: Summen av det vi driver med hver dag, treffer de mest sårbare menneskene rundt omkring i verden. 

– Vi er veldig opptatt av å jobbe for global matsikkerhet. Manglende matsikkerhet treffer barn og barnefamilier aller tyngst globalt. SOS-barnebyer er en organisasjon som jobber for trygghet og trygge oppvekstsvilkår så langt det er mulig for barn, med utgangspunkt i å ta vare på barn i en familiekonstellasjon. Det er de samme sårbare menneskene. Det er mange av de samme behovene. Det er kjent metodikk. Vi opplever at dere har et globalt fotavtrykk som passer godt med verdiene til Yara, sier Jankov. 

– I Ukraina var SOS-barnebyer allerede til stede og aktive, og hadde mulighet til å gjøre noe i et etablert system. Etter besøket til Borodyanka, opplever vi SOS-barnebyer som en funksjonsrettet hjelpeorganisasjon som møter folk der de er og der de har behov. 

SOS-barnebyers arbeid i Ukraina

Før krigen startet var SOS-barnebyer i Ukraina etablert to steder i landet. Nå har de åtte permanente kontorer og flere mobile helsesentre. De samarbeider også med ti lokalbaserte partnere, hvorav flere er etablert tett på de områdene der krigen herjer som verst. Sammen bidrar vi med akutt nødhjelp, traumebehandling og mental helsehjelp til barn og foreldrene deres. Og vår aller viktigste jobb i områder som er rammet av krig og konflikt, er å beskytte og ta vare på de barna som er alene.