Gå til hovedinnhold

Hellas: Forsterket innsats for barn på flukt

Etter påtrykk fra østerrikske myndigheter har den greske regjeringen gitt SOS-barnebyer Hellas, som én av få organisasjoner, tillatelse til å starte et prosjekt i den nye leiren i Kara Tepe. - Vi jobber nå for å få på plass et tilbud til barna der, sier Popi Gkliva, leder for nødhjelpsarbeidet i SOS-barnebyer Hellas

21. januar 2021

- Vi er svært bekymret for barna i Kara-Tepe-leiren. De bor under ekstremt utfordrende og uverdige forhold. Leiren var ment å være midlertidig, og fasilitetene er deretter. Nå må de bli boende til høsten 2021, forsetter Popi Gkliva. 

Psykososial oppfølging – lek og læring

SOS-barnebyer skal sette i gang et tilbud utenfor leiren med psykososial oppfølging og tilpassede aktiviteter, lek og læring. Barna har fram til nå ikke fått forlate leiren av sikkerhetsmessige årsaker.
 – Vi jobber for å ivareta barnas sikkerhet og er også opptatt av at tilbudet ikke skaper negative reaksjoner i lokalsamfunnet rundt leiren, understreker Gkliva. - Samtidig er det viktig for barnas mentale helse at de får noen timer vekk fra hverdagen i leiren.

Undervisning og pedagogisk tilbud

Den gamle Kara Tepe-leiren er fortsatt åpen og nesten 300 barn og voksne ble overført dit før jul. SOS-teamet jobber også med disse familiene og har blant annet utvidet klassene der barna får undervisning. Det pedagogiske tilbudet stoppet ikke opp, til tross for julehøytiden, og det var veldig mange barn som benyttet seg av tilbudet.

Aktivitetene til dagsenterne har blitt endret til nettbaserte tjenester pga. smittesituasjonen. Ekstra datautstyr har blitt distribuert, slik at de som ikke kunne forlate leiren kunne delta i aktivitetene digitalt.

Gutt, fra flyktningleiren Kara Tepe, sitter ved en pult og skriver i ei bok. Foto: Alea Horst
Det er veldig mange barn som ivrer etter å være med på undervisningen.

Barn uten voksne omsorgspersoner

Flere barn som bodde i flyktningleirene, som ikke hadde noen som kunne ta vare på dem, har fått et nytt, trygt hjem i en SOS-barneby i Hellas. Før jul flyttet fire barn inn, to barn forrige uke og neste uke vil ytterligere fem barn bli ønsket velkommen. SOS-barnebyer Hellas forventer at det vil komme flere forespørsler fra myndighetene fordi det ikke er noen andre aktører i landet som kan ta imot barn under åtte år. 

Støtte til fagpersoner

SOS-barnebyer bidrar også til utdanning og opplæring av fagpersoner som jobber med enslige mindreårige flyktninger for at de skal kunne håndtere den tøffe situasjonen de står midt oppi hver dag.

SOS-barnebyer rådgiver for myndighetene

Hellas innenriksminister, med ansvar for migrasjon, ba om et møte med SOS-barnebyer Hellas for å diskutere manglende system og tilbud for å ta vare på barn på flukt. Vi er den eneste organisasjonen som kan tilby et midlertidig hjem og omsorg til disse barna, og har lang erfaring og velprøvde, gode modeller for å kunne gi barn uten foreldreomsorg det de trenger.

Et annet tema i dette møtet var SOS-barnebyers nødhjelpsprogram som gir familier på flukt muligheter og hjelp, basert på deres faktiske behov.